>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Föreningen

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu klart. Se bilaga. arsmotesprotokoll-saco-2015-09-22    

Aktualiteter

Karolinska institutet toppar svarta listan över tidsbegränsat anställda

Idag släpps SULF:s skuggrapport, samtidigt som Universitetskanslersämbetets årsrapport 2014, med kompletterande information om tidsbegränsade anställningar vid svenska högskolor och universitet 2014.  I skuggrapportens svarta lista kan man se var man jobbar mest osäkert vid statliga svenska universitet: Karolinska institutet toppar svarta listan igen – ungefär varannan i den  forskande och undervisande personalen är tidsbegränsat anställd […]

Aktualiteter

Saco.lnu.se flyttas till nyare maskin

Vi har fått besked om att Saco.lnu.se flyttas till en nyare maskin på IT-avdelningen. Flytten kommer troligen att ske i början av vecka 39. Förmodligen kommer du inte att märka något, möjligen kan det bli ett kortare avbrott. Adressen saco.lnu.se behåller vi förstås. Skulle du uppleva ett längre avbrott kan det vara en bra idé […]

Page 1 of 2212345»1020...Last »