>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

Organisationsremissen

Personalorganisationerna (PO) vid Lnu har vid upprepade tillfällen varnat för att omorganisationsdiskussionen blir en top-down-process och krävt delaktighet. Det svar vi har fått är att vi har uteslutits från alla diskussioner och i stället informerats vid några samverkansmöten. Nu har det följdriktigt kommit ett remissmissiv, som styr bort från de grundläggande frågorna om vad som gynnar verksamheten och […]

Aktualiteter

Personalorganisationerna om organisationsdiskussionen

I bifogade protokoll finner ni personalorganisationernas (Sacos, OFR:s och SEKO:s) gemensamma kommentar till de principer för Linnéuniversitetetets organisation som universitetsstyrelsen har att ta ställning till i dag, den 8 december. MBL-protokoll inför US – 2011-12-08

Aktualiteter

Om löneförhandlingarna

Vi lovade i föregående utskick att hålla medlemmarna uppdaterade angående löneförhandlingarna. Vi har begärt hjälp av vårt kontaktförbund, SULF och väntar på arbetsgivarens reaktion. Förhandlingarna kommer även i fortsättningen att föras lokalt, men nu med stöd av centrala parter. Oavsett när avtalet undertecknas kommer de nya lönerna av administrativa skäl inte att kunna betalas ut med december- […]

Page 10 of 22« First...«89101112»20...Last »