>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Föreningen

Protokoll från årsmötet 3 oktober 2011

Protokoll från Saco-S årsmöte 2011-10-03

Aktualiteter

Angående den utsända arbetsmiljöenkäten

Vi får många frågor från våra medlemmar angående den arbetsmiljöenkät som har gått ut. Detta är en enkät som arbetsgivaren ensidigt beslutat att genomföra. Den saknar ett antal relevanta och viktiga frågor och omöjliggör jämförelser med tidigare arbetsmiljöundersökningar vid Växjö universitet respektive Högskolan i Kalmar. Varken huvudskyddsombuden eller de fackliga organisationerna har deltagit i utformandet […]

Page 12 of 22« First...«1011121314»20...Last »