>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Föreningen

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte onsdagen den 11 september 2013 kl. 17:00. Lokal i Kalmar: V 159 i Storken. Lokal i Växjö: N 1017. Årsmötet kommer att gästas av Lars Karlsson, SULF:s biträdande förhandlingschef, som kommer att informera om vad som […]

Aktualiteter

Björn Albin in memoriam

Vi har tagit emot beskedet att vår vän Björn Albin, styrelseledamot i Saco-S och ordförande i SULF, har lämnat oss. Björn var välkänd för många människor vid vårt lärosäte. Han tillhörde de vårdlärare som kom från Landstingets vårdutbildning när den blev en del av dåvarande Växjö högskola. Han har varit en uppskattad lärare och handledare […]

Aktualiteter

Upphovsrätten i fråga om undervisningsmaterial

Det pågår vid många lärosäten en diskussion om upphovsrätten till undervisningsmateriel. Det kan gälla PowerPoint-presentationer, inspelade föreläsningar och annat kursmaterial, inte minst det som ligger på olika webbstudieplatser. Enligt det så kallade lärarundantaget, som är en sedvanerätt, har lärare vid bland annat universiteten rätten till detta material, om inte något annat specifikt avtalas. Detta är […]

Page 2 of 22«12345»1020...Last »