>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

Universitetsstyrelsens möte den 12 december

Universitetsstyrelsen i dess nuvarande konstellation hade sitt näst sista möte i onsdags, den 12 december. Bland anmälningsärendena märktes lokalisering i Kalmar och ekonomisk prognos. Bo Bergbäck redogjorde för det senaste i lokaliseringsfrågan, inklusive ett nytt, ännu ej publikt förslag från institutionen för design. Ett par skrivelser från externa intressenter, häribland länsstyrelserna och regionförbunden, hade inkommit […]

Aktualiteter

Avtal om retroaktiva höjningar av doktorandstegarna

I fredags, den 9 november, enades personalorganisationerna och arbetsgivaren om en retroaktiv höjning av de befintliga doktorandstegarna med två procent från 1 oktober 2010 och ytterligare två procent från 1 oktober 2011. För framtiden finns det flera olika modeller som nu diskuteras och analyseras av parterna. Vi hoppas ha ett nytt avtal klart under våren.

Aktualiteter

Löneförhandlingarna för perioden 1/10 2011–30/9 2012 avslutade

Förhandlingarna om fördelningen av de medel som avdelades för att åtgärda påtagliga strukturella felaktigheter och premiera synnerligen betydelsefulla bidrag till universitetets måluppfyllelse för revisionsperioden 1/10 2011–30/9 2012 är nu avslutade. De nya lönerna kommer inom kort att synas på Primula för dem som är berörda. Samtliga medarbetare som omfattades av förhandlingarna skall redan med oktoberlönen […]

Page 6 of 22« First...«45678»1020...Last »