>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

De pågående löneförhandlingarna

Löneförhandlingar för perioden 1/10 2011−30/9 2012 pågår. Alla medarbetare som omfattas av förhandlingarna bör ha fått ett tvåprocentigt påslag på den lön som utgick i oktober. Härutöver har en bestämd och begränsad summa avsatts för att åtgärda påtagliga strukturella felaktigheter och premiera en del synnerligen betydelsefulla bidrag till universitetets måluppfyllelse. Saco har fått ett stort antal mail från […]

Aktualiteter

Universitetets själ föremål för ledare i Smålands-Posten

Det är sällan man utanför akademien förstår sig på universitetens själ, som alltifrån grundandet av de första universiteten har haft självstyret som såväl uttryck som värn. Den här ledaren i Smålands-Posten i dag (28 september) är ett intressant undantag.

Aktualiteter

Löneavtal för perioden 1/10 2011–30/9 2012

Som har framgått av meddelande från kommunikationsavdelningen finns det nu ett avtal mellan arbetsgivaren och Saco-S om lönerna för perioden  1/10 2011–30/9 2012. Det centrala avtalet RALS 2010-T förutsätter individuell och differentierad lönesättning och en löpande process med lägesanalys, revision och utvärdering. Det ger vidare långtgående möjligheter till lokala överenskommelser utifrån verksamhetens behov. Arbetsgivare och […]

Page 7 of 22« First...«56789»1020...Last »