>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

Avtal om lönerna klart

Som framgår av tidigare, gemensamt utskick via Kommunikationsavdelningen, kan styrelsen för Saco-S med glädje meddela, att vi sedan i måndags, den 11 juni, har ett avtal med arbetsgivaren om medlemmarnas löner för revisionsperioden 1/10 2010–30/9 2011. Enligt överenskommelse med arbetsgivaren kommer de nya lönerna samt retroaktiv lön att betalas ut med junilönen. Detta innebär att […]

Aktualiteter

Om löneförhandlingarna och andra aktuella ärenden

Löneförhandlingarna är nu inne i en intensiv fas, men en hel del arbete och några stötestenar återstår fortfarande innan avtal kan tecknas. De nya lönerna kommer inte att kunna betalas ut i maj. Personalorganisationerna och arbetsgivaren förhandlar om ett nytt arbetstidsavtal för lärare. Parterna står ännu långt ifrån varandra. Personalorganisationerna har inbjudits skicka representanter till […]

Aktualiteter

Beslut om ny fakultetsorganisation vid US 19/4 2012

Vid universitetsstyrelsens möte torsdagen den 19 april förelåg det ett förslag till beslut om ny fakultetsorganisation för Linnéuniversitetet, inklusive nytt sätt att utse dekaner och en ny lärarutbildningsnämnd.   Facken representerades vid mötet av Sheila Feldmanis från Saco-S och Annika Aronsson från OFR. Dessutom var huvudskyddsombudet Margaretha Bjerker på plats för att redogöra för resultatet av en reflexion […]

Page 8 of 22« First...«678910»20...Last »