>

About admin


Website:
admin has written 65 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

Nytt lönebud från arbetsgivaren

I fredags (13 april), med en väsentlig komplettering i går, mottog Saco-styrelsen det länge emotsedda svaret från arbetsgivaren på vårt senaste yrkande. Styrelsen analyserar nu arbetsgivarens bud och kommer att föra förhandlingarna vidare så snart vi kan få till stånd ett möte med arbetsgivaren. Vi kan med beklagande konstatera att arbetsgivaren inte i någon större utsträckning har […]

Aktualiteter

Personalorganisationerna oeniga med arbetsgivaren inför US den 19 april

Tisdagen den 10 april hölls MBL-förhandling inför universitetsstyrelsens möte den 19 april. En av punkterna rörde det förslag till omorganisation som blir ett beslutsärende på detta möte. Personalorganisationerna finner att underlaget för beslut är bristfälligt på så väsentliga punkter – häribland ett antal punkter som vi tidigare har påpekat – att vi anser att styrelsen […]

Aktualiteter

Saco:s remissvar rörande föreslagna förändringar av Lnu:s organisation

Följande länk går till Saco:s remissvar på dokumenten Förslag på Lnu:s organisation och Diskussionsunderlag: Lnu:s organisation av verksamhetsstödet: Saco-S_om_Lnu-organisation120305 För styrelsen, Anders Fröjmark

Page 9 of 22« First...«7891011»20...Last »