>

About npoev


Website: http://saco.lnu.se/wordpress/
npoev has written 13 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

Ny hemsida / Our new website

(English text follows below) Nu har Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet en ny hemsida som ligger på samma plattform som sidan för Saco nationellt. En tanke med den nya sidan är att du enklare ska kunna nå frågor som gäller SACO centralt och en annan tanke är att det ska vara enklare att hitta information om den […]

Aktualiteter

Nyhetsbrev december -19

(English text follows below) Om den fackliga verksamheten under hösten Julen står för dörren och med den en välbehövlig ledighet för dig som medlem. Hösten har varit intensiv på många sätt för oss alla.   På Saco-S-föreningens årsmöte i slutet på oktober lyfte vi tre prioriterade områden med huvudtemat ”attraktiv arbetsplats och hållbart arbetsliv” – […]

Aktualiteter

Årsmötesprotokoll 2019

Rapport från årsmötet 2019 med Saco-S-föreningen vid Lnu You can read the message in English below. Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 191023.Protokoll_arsmote_191023 Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring frågor som […]

Page 1 of 512345»