>

About npoev


Website: http://saco.lnu.se/wordpress/
npoev has written 12 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

Nyhetsbrev december -17

Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitet – Nyhetsbrev december -17 (English version follows below) Om årets löner Lönesättande samtal för andra gången varit princip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar. Generellt genomförs tyvärr denna process senare i år än föregående år. Lönejusteringar kommer dock att ske retroaktivt från den 1 oktober 2017. Styrelsen för den lokala Saco-S-föreningen vid Lnu […]

Aktualiteter

Om årets löner/About the salary negotiations 2017

English text follows below. Processen vid lönesättning Under år 2017 var lönesättande samtal för andra gången huvudprincip för lönesättning för samtliga Saco-medlemmar vid Lnu. Förra året gick knappt 3,5 % av de lönesättande samtalen vidare till s k fyrpartsamtal, som är det steg i processen som görs om inte vår medlem kommer överens med arbetsgivaren […]

Aktualiteter

Årsmötesprotokoll 2017

Rapport från årsmöte 2017 med Saco-S-föreningen vid Lnu You can read the message in English below. Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 170927. Protokoll_arsmote_170927 Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande […]

Page 4 of 4«1234