>

About npoev


Website: http://saco.lnu.se/wordpress/
npoev has written 13 articles so far, you can find them below.


Aktualiteter

Årsmötesprotokoll 2017

Rapport från årsmöte 2017 med Saco-S-föreningen vid Lnu You can read the message in English below. Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 170927. Protokoll_arsmote_170927 Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande […]

Page 5 of 5«12345