>

About Sheila


Website:
Sheila has written 19 articles so far, you can find them below.


Avtal

Lönerevision / salary revision

Löneavtalet för Sacomedlemmar som har ingått i revisionen är nu underskrivet. Det är lönesättande chefers ansvar att i återkopplingssamtal meddela var och en hans eller hennes lön och grunderna för denna. Din chef bör göra detta inom de närmaste veckorna. Det centrala avtalet är sifferlöst, vilket betyder att det inte finns någon ’pott’ för individen […]

Möten och aktiviteter

Saco-S årsmöte 22 september / AGM 22 September

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte tisdagen den 22 september 2015 kl. 17:00 – 19.00. Dagordningen, Verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag till ny styrelse finns i dokumenten nedan. Saco members are hereby called to the AGM on 22 September 2015, 5-7 pm. See […]

Aktualiteter

Sommarhälsning – a summer greeting

Information in English will follow below the Swedish text. Det har varit en intensiv termin och vi ser nog alla fram emot en välbehövd semester. Innan vi går på vår ledighet vill vi ge er lite information. Löneförhandlingsarbetet kommer in i en mer intensiv fas efter semestern, och era enkätsvar är värdefulla i våra förberedelser. […]

Page 3 of 7«12345»...Last »