Saco-S årsmöte 27 september/Saco-S AGM 27 September

You can read the message in English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs onsdagen den 27 september 2017 kl. 17:00-19.00 i Redet  (Kalmar) och i sal Weber (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, valberedningens förslag, samt en verksamhetsberättelse.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer bl a processen för lönesättande samtal att presenteras och diskuteras, liksom resultat från en genomförd medlemsenkät om densamma.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 22 september. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

In English

The AGM will take place on Wednesday 27 September 2017, 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in Weber (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the nomination committee’s proposal as well as the annual report.

Immediately after the AGM, the process process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday 22 September, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 170927 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2016-2017

Vaberedningens förslag: Valberedning_Saco-S_Linne 2017

 

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu klart. Se bilaga.

arsmotesprotokoll-saco-2015-09-22

 

 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte onsdagen den 11 september 2013 kl. 17:00.

Lokal i Kalmar: V 159 i Storken. Lokal i Växjö: N 1017.

Årsmötet kommer att gästas av Lars Karlsson, SULF:s biträdande förhandlingschef, som kommer att informera om vad som är aktuellt på högskoleområdet och om vilken fackets roll kommer att vara när universitetsvärlden så småningom kommer att gå över till lönesättande samtal.

Stadgar för Saco-S-föreningen hittar ni här:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=143

Och valberedningens förslag här: Valberedning_Saco-S_Linne_2013

Frågor som skall tas upp på årsmötet framgår av stadgarna.

Förslag till dagordning

1.         Mötet öppnas

2.         Frågan om mötets behöriga utlysande

3.         Godkännande av dagordning

4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner

5.         Styrelsens verksamhetsberättelse

6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret

9.         Val av styrelseledamöter

10.       Val av suppleanter till styrelsen

11.       Val av valberedning

12.       Val av föreningens representanter i olika organ (förslag: utses på delegation av den nya styrelsen)

13.       Övriga frågor

14.       Mötet avslutas

Varmt välkomna till mötet önskar styrelsen genom

Anders Fröjmark (ordf.)          Sheila Feldmanis (vice ordf.)

Page 1 of 212»