Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu klart. Se bilaga.

arsmotesprotokoll-saco-2015-09-22

 

 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte onsdagen den 11 september 2013 kl. 17:00.

Lokal i Kalmar: V 159 i Storken. Lokal i Växjö: N 1017.

Årsmötet kommer att gästas av Lars Karlsson, SULF:s biträdande förhandlingschef, som kommer att informera om vad som är aktuellt på högskoleområdet och om vilken fackets roll kommer att vara när universitetsvärlden så småningom kommer att gå över till lönesättande samtal.

Stadgar för Saco-S-föreningen hittar ni här:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=143

Och valberedningens förslag här: Valberedning_Saco-S_Linne_2013

Frågor som skall tas upp på årsmötet framgår av stadgarna.

Förslag till dagordning

1.         Mötet öppnas

2.         Frågan om mötets behöriga utlysande

3.         Godkännande av dagordning

4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner

5.         Styrelsens verksamhetsberättelse

6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret

9.         Val av styrelseledamöter

10.       Val av suppleanter till styrelsen

11.       Val av valberedning

12.       Val av föreningens representanter i olika organ (förslag: utses på delegation av den nya styrelsen)

13.       Övriga frågor

14.       Mötet avslutas

Varmt välkomna till mötet önskar styrelsen genom

Anders Fröjmark (ordf.)          Sheila Feldmanis (vice ordf.)

Protokoll från årsmötet 3 oktober 2011

Protokoll från Saco-S årsmöte 2011-10-03

Page 3 of 4«1234»