Kallelse till årsmöte 2011 för Saco-föreningen vid Linnéuniversitetet

Datum:             2011-10-03
Tid:                   17.00 (pricktid)
Lokal:                Kalmar: Studio 1                               Växjö:IKEA-salen, N-huset

Efter mötet bjuds medlemmarna på fika med tilltugg.

Välkomna önskar styrelsen för SACO-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom Mitsuru Suzuki, ordf. och Anders Fröjmark, vice ordf.
Stadga för Saco-förening vid Lnu bifogas.

Förslag till dagordning
1.         Mötet öppnas
2.         Frågan om mötets behöriga utlysande
3.         Godkännande av dagordning
4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner
5.         Styrelsens verksamhetsberättelse
6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret
9.         Val av styrelseledamöter
10.       Val av suppleanter till styrelsen
11.       Val av valberedning
12.       Val av föreningens representanter i olika organ

13.       Övriga frågor

  • a) Löneförhandlingsläget
  • b) Ev. organisationsförändring

14.       Mötet avslutas

Stadgar

Här finner du en länk till stadgarna för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet:

Stadgar_Saco-S_vid_Lnu_100204

Page 4 of 4«1234