Presentation av DIK-föreningen vid Linnéuniversitetet

Vi är ca 70 medlemmar i DIK-föreningen vid Linnéuniversitetet. Föreningen är en intresseorganisation för medlemmarna och vi arbetar bl a med att ta kommunicera medlemmarnas frågor till Saco, arbetar med utbildning i lönesamtal och medarbetarsamtal, följer statisk över medlemmarnas  löneutveckling och synliggör dessa siffror för fack och arbetsgivare. Vi har regelbundna lunchmöten med medlemmarna där det finns stora möjligheter att påverka vad styrelsen ska arbeta med.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller att bli medlem i föreningen?

Kontakta

Ordförande Linda Sohlberg

Linda.sohlberg@lnu.se

070-343 70 85