Björn Albin in memoriam

Vi har tagit emot beskedet att vår vän Björn Albin, styrelseledamot i Saco-S och ordförande i SULF, har lämnat oss.

Björn var välkänd för många människor vid vårt lärosäte. Han tillhörde de vårdlärare som kom från Landstingets vårdutbildning när den blev en del av dåvarande Växjö högskola. Han har varit en uppskattad lärare och handledare och har gjort engagerade insatser för universitetets internationella verksamhet. Som docent i vårdvetenskap handledde han flera doktorander.

I det fackliga arbetet var Björn principfast, pliktmedveten och alltid beredd att, med stor integritet, försvara en medlem som hade kommit i kläm. Han var engagerad och jordnära, en god lyssnare med djupt allvar men också med en portion humor. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Våra tankar går till Björns familj och anhöriga.

Björn är mycket sörjd och mycket saknad.

Styrelsen och Mitsuru Suzuki

SULF-föreningen vid Linnéuniversitetet

SULF-föreningen vid Linnéuniversitetet bildades 2010 och har idag ca 560 medlemmar.

Föreningens mål är att tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen, driva frågor om anställningsförhållanden, yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter. SULF-föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning som i sin tur ger en positiv samhällsutveckling.

Flera av SULF-föreningens medlemmar arbetar mycket aktivt i Saco-S-föreningens styrelse och deltar regelbundet i olika förhandlingar som berör lön, arbetsförhållanden och anställningsvillkor.

Styrelsen består 2013−2014 av följande medlemmar:

Ordförande:     Anders Fröjmark, Institutionen för kulturvetenskaper, Kalmar

Ledamöter:
Sheila Feldmanis, Institutionen för språk, Växjö
Eva Lundberg, Institutionen för medier och journalistik, Växjö
Ulf Rosén, Fakultetskansliet för teknik, Växjö
Ann-Christin Torpsten, Institutionen för pedagogik, Kalmar

Suppleanter:
Maria Bergström, Institutionen för kemi och biomedicin, Kalmar
Viktorija Kalonaityte, Institutionen för organisation och entreprenörskap, Växjö
Mats Larsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Kalmar
Magnus Mårtensson, Institutionen för socialt arbete, Växjö
Karina Petersson (doktorandrepresentant), Institutionen för samhällsstudier, Växjö

Om du som SULF-medlem behöver komma i kontakt med SULF-föreningen vid Linnéuniversitetet kontakta vice ordförande Anders Fröjmark 070 8897029 eller 0480 446135

Page 2 of 2«12