Medlemsmöte 11 maj 2015

Information in English is below

 

Vid medlemsmötet 11 maj lovade jag en del information här på webben:

– powerpoint från mötet

– förslag om akademiska positioner

– löneenkäter

Powerpoint från mötet innehåller en del nyttiga länkar, speciellt inför lönerevisionen. Dessutom finns det nu en uppdaterad lista över delar av LNU som ska ha lönesättande samtal.

Förslaget om akademiska positioner beskriver hur det eventuellt kan se ut om den pedagogiska akademiska karriärstegen besluts. Kom med synpunkter inför vårt remissvar!

Löneenkäter finns i tre varianter: för lärare och forskare på svenska; för lärare och forskare på engelska; för T/A personal på svenska. Skicka till Sheila senast 12 juni.

In English

At the members’ meeting on 11 May I promised some more information here:

– powerpoint from the meeting (in Swedish only, please ask a board member if you need the information in English)

– suggestion for academic positions

– salary questionnaires

The powerpoint from the meeting contains a number of useful links, in particular in preparation for the salary revision. There is also a revised list of departments using the salary setting interview method.

The suggestion for academic positions describes how the system might look if the pedagogical academic career ladder is passed. Give us your ideas!

The salary questionnaire is in three versions: for teachers and researchers in Swedish; for teachers and researchers in English; for the technical and administrative staff in Swedish. Fill in and send to Sheila by 12 June.

 

Saco medlemsmote 150511

Saco-questionnaire_Staff15

Saco-questionnaire_Fac_Sw15

Saco-questionnaire_Fac_En15

BILAGA internremiss nr 2 Akademiska positioner vid Lnu 2015-04-20(1)

 

Björn Albin in memoriam

Vi har tagit emot beskedet att vår vän Björn Albin, styrelseledamot i Saco-S och ordförande i SULF, har lämnat oss.

Björn var välkänd för många människor vid vårt lärosäte. Han tillhörde de vårdlärare som kom från Landstingets vårdutbildning när den blev en del av dåvarande Växjö högskola. Han har varit en uppskattad lärare och handledare och har gjort engagerade insatser för universitetets internationella verksamhet. Som docent i vårdvetenskap handledde han flera doktorander.

I det fackliga arbetet var Björn principfast, pliktmedveten och alltid beredd att, med stor integritet, försvara en medlem som hade kommit i kläm. Han var engagerad och jordnära, en god lyssnare med djupt allvar men också med en portion humor. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Våra tankar går till Björns familj och anhöriga.

Björn är mycket sörjd och mycket saknad.

Styrelsen och Mitsuru Suzuki

Ordföranden på tjänsteresa

Saco:s ordförande Anders Fröjmark är på tjänsteresa hela vecka 7 samt vecka 8 förutom måndagen den 18/2. Återkommer måndagen den 25/2. Under tiden hänvisas löpande ärenden till vice ordförande Sheila Feldmanis.

Page 5 of 6« First...«23456»