Ny hemsida / Our new website

(English text follows below)

Nu har Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet en ny hemsida som ligger på samma plattform som sidan för Saco nationellt. En tanke med den nya sidan är att du enklare ska kunna nå frågor som gäller SACO centralt och en annan tanke är att det ska vara enklare att hitta information om den lokala Saco-S-föreningens verksamhet och att kontaktuppgifter till styrelsen ska kunna nås mer lättillgängligt.

Under en övergångsperiod kommer du att kunna ta del av äldre information även på den här hemsidan. Du når den nya hemsidan för Saco-S-föreningen via länken:

https://www.saco.se/lnu

På den nya hemsidan finner du information om den fackliga verksamheten vid lärosätet som har lagts ut fr o m kalenderåret 2020.

English:
The Saco-S Association at Linnaeus University has a new website at the same platform as the Saco national page. The reason for the change is to facilitate connection to SACO centrally and that this more modern platform also makes it easier to find information about the local Saco-S association’s activities and  contact-information to the board .

During a transitional period, you will be able to access older information on this website.
You can reach the new website of the Saco-S Association here:

https://www.saco.se/lnu

At the new website, you will find information about the union activities at Linnaeus university from the calendar year 2020 and on.

Årsmötesprotokoll 2019

Rapport från årsmötet 2019 med Saco-S-föreningen vid Lnu
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 191023.Protokoll_arsmote_191023
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring frågor som vi anser borde prioriteras i det fackliga arbetet.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Prioriterade_omraden_(191023)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual general meeting 2019 of the Saco-S association at Lnu.
Via the link below you will find the protocol (only in Swedish) established at the annual general meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 23/10/19. Protokoll_arsmote_191023
After the more formal part of the annual general meeting we had a member meeting with a presentation and discussion about issues that we believe should be prioritized in the union work.
A link to this presentation is available here: Prioriterade_omraden_(191023)
Sincerely,
The board of Saco-S at Linnaeus University,
Jan Andersson and Gunilla Gunnarsson (chair and vice chair)

Årsmötesprotokoll 2018

Rapport från årsmöte 2018 med Saco-S-föreningen vid Lnu 
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 181009. Protokoll_arsmote_181009
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring lönesättande samtal.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Lonesattande_samtal_(181009)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual meeting 2018 with the Saco-S association at Lnu
Via the link below you will find the protocol (alas in Swedish) established at the annual meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 09/10/18. Protokoll_arsmote_181009
After the more formal part of the annual meeting we had a membership meeting with a presentation and discussion about ”lönesättande samtal” (salary determination dialogues).
A link to this presentation is available here: Lonesattande_samtal_(181009)
Sincerely
The board for Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and William Hogland (chair and vice chair)

Page 1 of 812345»...Last »