Ny lön

Löneavtalet för Sacomedlemmar som har ingått i revisionen är nu underskrivet.
Det är lönesättande chefers ansvar att i återkopplingssamtal meddela var och en hans eller hennes lön och grunderna för denna. Din chef bör göra detta inom de närmaste veckorna. Det centrala avtalet är sifferlöst, vilket betyder att det inte finns någon ’pott’ för individen eller kollektivet.
Den nya lönen gäller från 141001 och bör betalas ut med novemberlönen.

Medlemmar som har ingått i pilotprojektet för lönesättande samtal har redan fått information om sin nya lön.

För Sacostyrelsen,

Sheila Feldmanis Maria Bergström

Det centrala arbetstidsavtalet från 1 oktober 2009

Sedan den 1 oktober 2009 gäller ett nytt centralt arbetstidsavtal. Förhandlingar om ett lokalt arbetstidsavtal vid Lnu kommer att inledas inom kort. Det centrala avtalet kommer att vara utgångspunkt för det första mötet. Följ nedanstående länk för avtalstexten:

Det centrala arbetstidsavtalet från 1 oktober 2009

Löneförhandlingar – på gång

I torsdags möttes facken (OFR, SEKO och SACO) arbetsgivaren vid Lnu. Facken presenterade avtalen och man beslöt att fortsätta diskussionen om innebörden av avtalen den 2 december. Det finns ännu inget datum för när själva löneförhandlingarna börjar. Vi (SACO-S) kommer att gå ut med en enkät till medlemmarna för att samla information inför förhandlingarna.

Kort om SACOs centrala avtal

  • sifferlöst
  • inga individgarantier
  • avtalet gäller tills vidare men kan sägas upp
  • prestationsbaserat
  • möjlighet att byta löneökning mot semesterdagar eller större pensionsavsättning

SACOs centrala avtal

Linda Sohlberg, suppleant SACO-S vid Lnu

Page 2 of 3«123»