Arbetstidsavtal — Växjö

I väntan på ett gemensamt arbetstidsavtal för Linnéuniversitetet gäller nedanstående för personal i Växjö.

Arbetstidsavtal_larare_Vxu

Nytt centralt ramavtal om löner mm

Här finns det centrala ramavtalet mellan SACO-S och Arbetsgivarverket, RALS 2010-T. Det finns också en mer kortfattad presentation som sammanfattar de viktigaste punkterna i avtalet.

Avtalet gäller tills vidare med årliga lönerevisioner lokalt. Det finns också ett höjt semesterlönetillägg som bara gäller för SACO-S

Arbetstidsavtal — Kalmar

Detta avtal är tecknat vid Högskolan i Kalmar och gäller fortfarande för personal i Kalmar tills ett nytt gemensamt avtal tecknas för Linnéuniversitetet.

Arbetstidsavtal_HiK_990715

Page 3 of 3«123