Saco-S årsmöte 27 september/Saco-S AGM 27 September

You can read the message in English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs onsdagen den 27 september 2017 kl. 17:00-19.00 i Redet  (Kalmar) och i sal Weber (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, valberedningens förslag, samt en verksamhetsberättelse.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer bl a processen för lönesättande samtal att presenteras och diskuteras, liksom resultat från en genomförd medlemsenkät om densamma.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 22 september. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

In English

The AGM will take place on Wednesday 27 September 2017, 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in Weber (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the nomination committee’s proposal as well as the annual report.

Immediately after the AGM, the process process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday 22 September, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 170927 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2016-2017

Vaberedningens förslag: Valberedning_Saco-S_Linne 2017

 

Årsmötesprotokoll

protokoll-sep-2016

Via länken ovan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 160927.

MVH

Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S årsmöte 27 september, ytterligare information /Saco-S AGM 27 September, further information

You can read the message in English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs, som du tidigare har fått information om, tisdagen den 27 september 2016 kl. 17:00-19.00 i sal V2103 (Kalmar) och i sal Weber (Växjö).

Eva Jacobsson, ombudsman på SULFs kansli i Stockholm, kommer efter själva årsmötesförhandlingarna att medverka i en diskussion om lönesättande samtal och andra aktuella fackliga frågor.

I dokument nedan återfinns valberedningens förslag och verksamhetsberättelsen.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 23 september kl. 13. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon macka!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

In English

The AGM will take place on 27 September 2016, 5-7 pm in V2103 (Kalmar) and in Weber (Växjö).

Eva Jacobsson, ombudsman from SULF in Stockholm, will be at the meeting and participate in a discussion about salary setting talks and other current union issues.

See below for the nominating committee’s candidates for the board 2016-2017 and the annual report. Unfortunately the documents are in Swedish only.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday 23 September, 13.00 at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

 

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

 

Dokument/documents

Valberedningens förslag/nominating committee’s candidates (in Swedish only) : valberedning_saco-s_linne-2016

Verksamhetsberättelsen/annual report (in Swedish only) : saco_verksamhetsberattelse_2015-2016

Kallelse/agenda : Saco arsmote 160927 – kallelse

 

 

Page 1 of 612345»...Last »