Årsmötesprotokoll

protokoll-sep-2016

Via länken ovan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 160927.

MVH

Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

Saco-S årsmöte 27 september, ytterligare information /Saco-S AGM 27 September, further information

You can read the message in English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs, som du tidigare har fått information om, tisdagen den 27 september 2016 kl. 17:00-19.00 i sal V2103 (Kalmar) och i sal Weber (Växjö).

Eva Jacobsson, ombudsman på SULFs kansli i Stockholm, kommer efter själva årsmötesförhandlingarna att medverka i en diskussion om lönesättande samtal och andra aktuella fackliga frågor.

I dokument nedan återfinns valberedningens förslag och verksamhetsberättelsen.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 23 september kl. 13. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon macka!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

 

In English

The AGM will take place on 27 September 2016, 5-7 pm in V2103 (Kalmar) and in Weber (Växjö).

Eva Jacobsson, ombudsman from SULF in Stockholm, will be at the meeting and participate in a discussion about salary setting talks and other current union issues.

See below for the nominating committee’s candidates for the board 2016-2017 and the annual report. Unfortunately the documents are in Swedish only.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday 23 September, 13.00 at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

 

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

 

Dokument/documents

Valberedningens förslag/nominating committee’s candidates (in Swedish only) : valberedning_saco-s_linne-2016

Verksamhetsberättelsen/annual report (in Swedish only) : saco_verksamhetsberattelse_2015-2016

Kallelse/agenda : Saco arsmote 160927 – kallelse

 

 

Saco-S årsmöte 27 september / AGM 27 September

 

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte tisdagen den 27 september 2016 kl. 17:00-19.00.

Dagordning med kallelse finns i dokumentet nedan. Vi kommer i ett senare utskick att komplettera årsmöteshandlingarna med valberedningens förslag och verksamhetsberättelsen.

Saco members are hereby called to the AGM on 27 September 2016, 5-7 pm.

See below for the agenda.  Unfortunately the document is in Swedish only.

We will later send the nominating committee’s candidates for the board 2016-2017 and the annual report.

 

Saco arsmote 160927 – kallelse

 

Page 5 of 10« First...«34567»...Last »