Medlemsmöte 11 maj 2015

Information in English is below

 

Vid medlemsmötet 11 maj lovade jag en del information här på webben:

– powerpoint från mötet

– förslag om akademiska positioner

– löneenkäter

Powerpoint från mötet innehåller en del nyttiga länkar, speciellt inför lönerevisionen. Dessutom finns det nu en uppdaterad lista över delar av LNU som ska ha lönesättande samtal.

Förslaget om akademiska positioner beskriver hur det eventuellt kan se ut om den pedagogiska akademiska karriärstegen besluts. Kom med synpunkter inför vårt remissvar!

Löneenkäter finns i tre varianter: för lärare och forskare på svenska; för lärare och forskare på engelska; för T/A personal på svenska. Skicka till Sheila senast 12 juni.

In English

At the members’ meeting on 11 May I promised some more information here:

– powerpoint from the meeting (in Swedish only, please ask a board member if you need the information in English)

– suggestion for academic positions

– salary questionnaires

The powerpoint from the meeting contains a number of useful links, in particular in preparation for the salary revision. There is also a revised list of departments using the salary setting interview method.

The suggestion for academic positions describes how the system might look if the pedagogical academic career ladder is passed. Give us your ideas!

The salary questionnaire is in three versions: for teachers and researchers in Swedish; for teachers and researchers in English; for the technical and administrative staff in Swedish. Fill in and send to Sheila by 12 June.

 

Saco medlemsmote 150511

Saco-questionnaire_Staff15

Saco-questionnaire_Fac_Sw15

Saco-questionnaire_Fac_En15

BILAGA internremiss nr 2 Akademiska positioner vid Lnu 2015-04-20(1)

 

Sammanfattning av mötet med Dan Brändström

I det bifogade dokumentet kan ni läsa en sammanfattning av mötet med Dan Brändström. (endast på svenska)

The attached document has a summary of the meeting with Dan Brändström. The summary is in Swedish only.

 

Minnesanteckningar mote Dan Brandstrom Saco

Möte med Dan Brändström 4 februari

En del av er kan ha uppmärksammat att jubileumslunchen i Växjö krockar med mötet med Universitetsstyrelsens ordförande Dan Brändström. Nu behöver ni inte välja! Vi senarelägger mötet med Dan till 12.30-13.30 så alla hinner äta och kan avsluta med kaffe under mötet med Dan.
Välkomna!

 

Some of you may have noticed that the Växjö lunch to celebrate LNU’s fifth birthday coincided with the meeting with Dan Brändström. Now there’s no need to choose which one to attend! We’ve moved the meeting with Dan to the new time of 1230-1330 so you can eat lunch and finish with coffee at Dan’s meeting.

Welcome!

Page 7 of 10« First...«56789»...Last »