Medlemsmöte Saco-S, SULF och DIK, tis. 26 mars

Till våra medlemmar,

Vi får många frågor från våra medlemmar, inte minst i samband med de pågående organisationsförändringarna på vår arbetsplats. Därför bjuder Saco-styrelsen i samverkan med styrelserna för SULF och DIK vid Lnu in till ett medlemsmöte tisdagen den 26 mars vid lunchtid (kl. 12–13).

Lokal i Växjö N 1017 och i Kalmar Studio 2 (Västergård). Lokalerna är förbundna med TV-länk. Lokalen i Kalmar kan komma att ändras.

Ärenden:

  • Läget vid Lnu
  • De pågående löneförhandlingarna

Vi bjuder på något tilltugg i form av en lunchmacka el.dyl. (olika varianter kommer att finnas). För att vi skall kunna göra en beräkning av hur många som kommer kommer vi att länka till en anmälningsfunktion (icke-obligatorisk) på Saco-webben nedan.

Väl mötta på tisdag!

Anders Fröjmark        Björn Albin       Linda Sohlberg
Ordf. Saco-S                 Ordf. SULF       Ordf. DIK

 

Klicka ”Vote” för att registrera ditt svar!

This Poll is closed!!

Medlemsmöte Saco-S, SULF och DIK, tis. 26 mars

 Deltar i Växjö  Deltar i Kalmar  Nej, kan inte komma  Vet ej

Total voters: 62

Anmäl om du kommer här:
  55%    33%    11%      

 

Personalorganisationerna oeniga med arbetsgivaren inför US den 19 april

Tisdagen den 10 april hölls MBL-förhandling inför universitetsstyrelsens möte den 19 april. En av punkterna rörde det förslag till omorganisation som blir ett beslutsärende på detta möte. Personalorganisationerna finner att underlaget för beslut är bristfälligt på så väsentliga punkter – häribland ett antal punkter som vi tidigare har påpekat – att vi anser att styrelsen bör vänta med att fatta beslut i frågan.

I bilagda MBL-protokoll, som ingår i underlaget för styrelsemötet, listas kortfattat de punkter som vi ser som särskilt angelägna att åtgärda. Se länk nedan!

Lnu_MBL_infor_US_120410

Kallelse till årsmöte 2011 för Saco-föreningen vid Linnéuniversitetet

Datum:             2011-10-03
Tid:                   17.00 (pricktid)
Lokal:                Kalmar: Studio 1                               Växjö:IKEA-salen, N-huset

Efter mötet bjuds medlemmarna på fika med tilltugg.

Välkomna önskar styrelsen för SACO-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom Mitsuru Suzuki, ordf. och Anders Fröjmark, vice ordf.
Stadga för Saco-förening vid Lnu bifogas.

Förslag till dagordning
1.         Mötet öppnas
2.         Frågan om mötets behöriga utlysande
3.         Godkännande av dagordning
4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner
5.         Styrelsens verksamhetsberättelse
6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret
9.         Val av styrelseledamöter
10.       Val av suppleanter till styrelsen
11.       Val av valberedning
12.       Val av föreningens representanter i olika organ

13.       Övriga frågor

  • a) Löneförhandlingsläget
  • b) Ev. organisationsförändring

14.       Mötet avslutas

Page 9 of 9« First...«56789