Budgetbesvikelse / Budget disappointment

SULF kommenterar regeringens budget för högskoleutbildning och forskning.

SULF comments on the budget for the higher education sector. The link is in Swedish, but the overall impression is a bland budget, disappointing for many of us.

Ny lön

Löneavtalet för Sacomedlemmar som har ingått i revisionen är nu underskrivet.
Det är lönesättande chefers ansvar att i återkopplingssamtal meddela var och en hans eller hennes lön och grunderna för denna. Din chef bör göra detta inom de närmaste veckorna. Det centrala avtalet är sifferlöst, vilket betyder att det inte finns någon ’pott’ för individen eller kollektivet.
Den nya lönen gäller från 141001 och bör betalas ut med novemberlönen.

Medlemmar som har ingått i pilotprojektet för lönesättande samtal har redan fått information om sin nya lön.

För Sacostyrelsen,

Sheila Feldmanis Maria Bergström

Lite om lönekartläggning

Vet du om att det utförs en lönekartläggning vart tredje år vid Lnu? Det är en genomgång som görs för att identifiera oskäliga löneskillnader och diskriminering. Arbetsgivaren och Fackförbunden vid Lnu gör detta arbete tillsammans. Den senaste kartläggningen finns på medarbetare (Klicka här för att komma till lönekartläggningen). Kolla gärna detta dokument om du vill veta mer om lönestrukturen vid universitetet!

Vi tror att lönekartläggningarna kommer att bli ännu viktigare i framtiden när vi ska övergå till en modell med lönesättande samtal. Det får inte förekomma oskäliga skillnader på grund av att vi byter modell för lönesättningen. Det har nyligen kommit en utredning som förordar att fler aspekter ska utvärderas i lönekartläggningen. Det finns också förslag på att det ska utföras en kartläggning varje år istället för vart tredje. Utmärkta förslag, vi får se om de genomförs. En länk till denna utredning hittar du här.

Page 11 of 27« First...«910111213»20...Last »