Löneavtal för perioden 1/10 2011–30/9 2012

Som har framgått av meddelande från kommunikationsavdelningen finns det nu ett avtal mellan arbetsgivaren och Saco-S om lönerna för perioden  1/10 2011–30/9 2012.

Det centrala avtalet RALS 2010-T förutsätter individuell och differentierad lönesättning och en löpande process med lägesanalys, revision och utvärdering. Det ger vidare långtgående möjligheter till lokala överenskommelser utifrån verksamhetens behov.

Arbetsgivare och personalorganisationer har gemensamt bedömt det som viktigt att komma i fas med lönebildningen, så att den löpande process som RALS förutsätter kan komma igång vid inledningen av den revisionsperiod som börjar 1/10 i år. Vi har därför kommit överens om en lösning, som innebär ett generellt påslag på två procent (dock lägst 450 kr) till de medarbetare som var anställda vid revisionsperiodens början och som inte redan har erhållit lön i 2011 års nivå.

Det är dock angeläget att arbetet med att motarbeta osakliga löneskillnader fortsätter och att andra mål av betydelse för verksamheten främjas. Därför har en bestämd summa avsatts för individuella löneökningar utöver de två procenten till vissa medlemmar. Dessa medel fördelas i sedvanliga förhandlingar, som nu skall inledas.

För doktoranderna gäller att den så kallade doktorandstegen ännu inte är fastställd. Parterna står i nuläget ganska långt från varandra.

Ordföranden i Saco-S, Anders Fröjmark, är på tjänsteresa utomlands 30/9–7/10. Om ni ej får svar på mail eller kommentarer under denna tid är detta anledningen.

 

Avtal om lönerna klart

Som framgår av tidigare, gemensamt utskick via Kommunikationsavdelningen, kan styrelsen för Saco-S med glädje meddela, att vi sedan i måndags, den 11 juni, har ett avtal med arbetsgivaren om medlemmarnas löner för revisionsperioden 1/10 2010–30/9 2011.

Enligt överenskommelse med arbetsgivaren kommer de nya lönerna samt retroaktiv lön att betalas ut med junilönen. Detta innebär att återkopplingssamtal, i vilken cheferna meddelar medarbetarna de nya lönerna och grunderna för dem, först kommer att kunna hållas i efterhand, i de flesta fall.

Lönerna blir tillgängliga i Primula efter månadsomställningen på fredag eftermiddag (15/6). Observera att belastningen på Primula kan komma att bli mycket stor från fredag och under de närmaste dagarna därefter!

Parterna går nu vidare med avtal för nästa revisionsperiod, samt avtal för doktorander.

Om löneförhandlingarna och andra aktuella ärenden

Löneförhandlingarna är nu inne i en intensiv fas, men en hel del arbete och några stötestenar återstår fortfarande innan avtal kan tecknas. De nya lönerna kommer inte att kunna betalas ut i maj.

Personalorganisationerna och arbetsgivaren förhandlar om ett nytt arbetstidsavtal för lärare. Parterna står ännu långt ifrån varandra.

Personalorganisationerna har inbjudits skicka representanter till prefekt- och dekanrådsmötet på tisdag (15/5), då Lnu:s framtida institutionsindelning skall diskuteras.

Samverkanssamtal har hållits mellan universitetsdirektören och personalorganisationerna om verksamhetsstödets utformning vid Linnéuniversitetet, i ljuset av beslutade och föreslagna förändringar av den akademiska organisationen. Samtalen fortsätter på onsdag (16/5).

Page 18 of 27« First...10«1617181920»...Last »