Remissvar från Saco-S angående Lnu:s organisation

Saco-S_om_Lnu-organisation111118

Till medlemmarna om löneförhandlingarna

Saco-S-styrelsen beslöt vid sitt möte den 7  november enhälligt att jämlikt RALS § 7 punkt 4 begära stöd av central part i de lokala löneförhandlingarna. Begäran går till vårt kontaktförbund SULF, som representeras av sin förhandlingschef, tillika vice ordföranden i Saco-S, Robert Andersson.

Så snart vi har mer information att förmedla kommer vi att gå ut med den.

Kritiskt läge i löneförhandlingarna

Löneförhandlingarna har nått ett svårt läge. De tidigare positiva signalerna har byggt på ett missförstånd och det har blivit klart att Saco-S och arbetsgivaren står långt ifrån varandra i sina bud. Vi vet hur hårt våra medlemmar jobbat under det gångna året och menar att detta i enlighet med det centrala RALS-avtalet skall avspeglas i lönerevisionen. Vi återkommer med mer information så snart vi kan och kommer också kalla till medlemsmöten så fort vi har mer att berätta.

Styrelsen

Page 22 of 27« First...10«2021222324»...Last »