Angående den utsända arbetsmiljöenkäten

Vi får många frågor från våra medlemmar angående den arbetsmiljöenkät som har gått ut. Detta är en enkät som arbetsgivaren ensidigt beslutat att genomföra. Den saknar ett antal relevanta och viktiga frågor och omöjliggör jämförelser med tidigare arbetsmiljöundersökningar vid Växjö universitet respektive Högskolan i Kalmar.

Varken huvudskyddsombuden eller de fackliga organisationerna har deltagit i utformandet av denna enkät.

Huvudskyddsombuden och personalorganisationerna överväger för närvarande en alternativ möjlighet till arbetsmiljöundersökning, vilket diskuterades på ett möte med huvudskyddsombud, representanter från Arbetsmiljöverket och ledningen den 16 juni.

En del medlemmar har förklarat sig vilja återkalla enkätsvar, eftersom de har lämnat dem i tron att det var en partsgemensam enkät. Detta är ingenting vi vill uppmuntra, men vi vidarebefordrar informationen att den som önskar dra tillbaka sitt enkätsvar kan kontakta Filip Stawreberg, Quicksearch, tfn 035-7100337, e-mail filip.stawreberg@quicksearch.se.

Annika Aronsson, Ordf. Fackförbundet ST

Vinko Midjich, Ordf. SEKO

Christina Nilsson, Ordf. Lärarförbundet

Mitsuru Suzuki, Ordf. Saco, huvudskyddsombud, Växjö

Margaretha Bjerker, Huvudskyddsombud, Kalmar

Läget i löneförhandlingarna

Dessvärre måste vi konstatera att tidigare meddelanden har varit alltför optimistiska. Linnéuniversitetet är en stor organisation och det har dröjt ända till nu innan Saco har fått ett komplett lönebud. I veckan kommer vi att träffa några av dekanerna, som kommer att ge motiveringar till sina bud. Därefter lägger Saco sitt yrkande.

Det finns med andra ord inga möjligheter att få de nya lönerna klara före semestrarna. Det är bara att beklaga detta. Tar vi väl tillvara på de erfarenheter som den första förhandlingsomgången vid Linnéuniversitetet har givit bör det dock finnas goda utsikter för att processen skall gå snabbare under kommande år.

Vi påminner om att de löner vi nu förhandlar om skall gälla från 1 oktober 2010. När förhandlingarna är avslutade kommer löneförhöjningen således att utbetalas retroaktivt.

Östran-artikel om nybyggnadsplanerna i Kalmar

Östran skrev den 10 juni (länk) om universitetsstyrelsens möte, där bland annat frågan om nybyggnad i Kalmar har varit uppe. I artikeln sägs, att ”ingen ifrågasatte”. Då har Östrans sagesman uppenbarligen inte räknat med de fackliga representanterna, som ställde frågor, vittnade om oro för att kostnaderna kan komma att gå ut över undervisningen och – inte minst – kritiserade idén om en eventuell samlokalisering mellan universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket.

Page 23 of 27« First...1020«2122232425»...Last »