Frågor om löneförhandlingarna

En vanlig fråga just nu är vad som händer i löneförhandlingarna. Så snart vi har fått ett komplett bud från arbetsgivaren, innefattande alla avdelningar och grupper, vilket vi räknar med att ha inom kort, kommer vi att analysera detta med utgångspunkt från de enkätsvar vi har fått in och annan information. På grundval av detta arbete skapar vi vårt motbud, vilket bör kunna bli färdigt under senare delen av april.

Parterna står i nuläget långt ifrån varandra, vilket gör att medlemmarna bör bereda sig på att det kommer att ta ganska lång tid innan en slutgiltig uppgörelse kan undertecknas.

Vi påminner om att den revisionsperiod som vi nu förhandlar om är tiden 1 oktober 2010 till 30 september 2011. När ny lön är fastställd kommer den således att utbetalas retroaktivt för perioden från oktober 2010.

Ingen pott i löneförhandlingarna

Det går rykten vid Linnéuniversitetet om bestämda procenttal i löneförhandlingarna och om att det finns en fastställd pott som man måste hålla sig till vid lönesättningen. Det stämmer inte. Det centrala avtalet är sifferlöst och den lokala Saco-föreningen har inte förhandlat fram någon pott med arbetsgivaren.

Doktorandernas löner och villkor

Saco-styrelsen får många frågor som rör doktorandernas löner och villkor vid Lnu. Dessa, inklusive den så kallade doktorandstegen, regleras i ett särskilt kollektivavtal. Förhandlingarna om detta beräknas preliminärt komma i gång under vecka 16, alltså påskveckan.

Page 25 of 27« First...1020«2324252627»