Lnu:s mallar för utvecklings- och lönesamtal

Våra medlemmar ställer många frågor om utvecklings- och lönesamtal. De mallar som används vid universitetet återfinns på nedanstående webbsida. (Gå till förteckningen i högerspalten!)

Lnu:s mallar för utvecklings- och lönesamtal

Linnéuniversitetets lönepolicy

I samband med lönekartläggningen hösten 2010 utformades även en grundläggande lönepolicy för Linnéuniversitetet. Det är viktigt att de anställda känner till vilka kriterier som gäller, inte minst i samband med lönesamtalen. Saco kommer inom kort att skicka ut en löneenkät till sina medlemmar. Även i detta sammanhang vill vi uppmana er att titta på detta dokument.

Lnu_lonepolicy_2010

Universitetsdirektören lämnar Lnu

Universitetsledningen i form av rektor Stephen Hwang, biträdande universitetsdirektören Per Brolin och personalchefen Inger Thörnqvist hade på morgonen den 17 januari ett möte med facken.

Från pressmeddelandet vet alla att rektor och universitetsdirektören har beslutat gå skilda vägar. 

Universitetsdirektören Annika Åkerblom säger upp sig från den 1 juli med ett års uppsägningstid. Till den 30 juni kvarstannar hon i organisationen som resursperson och för att lämna över igångsatta projekt, men hon kommer inte att fungera som universitetsdirektör framgent.

Per Brolin är redan biträdande UD och kommer att ta över UD:s uppgifter. Så snart som möjligt skall en t.f. UD utses. För kontinuitetens skull kan facken tänka sig en pragmatisk lösning, där Per Brolin får denna roll. Det är viktigt att förvaltningen får arbetsro.

Facken och ledningen är överens om att det inte är läge för att driva igenom stora förändringar av verksamheten innan en ny UD är på plats. Lugn och ro behövs i organisationen.

När Annika Åkerblom rekryterades som universitetsdirektör reserverade sig facken. Rektor sade emellertid vid måndagens möte, att han med den information han hade då inte kunde ha förutsett vad som skulle hända och att han säkert skulle ha gjort samma bedömning i dag.

Facken kommer att samverka med universitetsledningen via personalchefen vid rekrytering av ny UD. Vi behöver även en ny kommunikationschef, men UD-rekryteringen har prioritet. Facken har strukit under att personalchefen måste ges en mycket mer synlig roll i rekryteringen.

Vid mötet betonade personalchefen avslutningsvis vikten av att det arbete som har inletts för bättre samverkan mellan ledningen och de fackliga organisationerna fullföljs.

Mitsuru Suzuki     Anders Fröjmark

Page 26 of 27« First...1020«2324252627»