Lönesättande samtal; ppt bilder

Klicka på länken nedan för att hitta ppt-bilder från medlemsmötet om lönesättande samtal som vår ombudsman Robert Andersson höll 29 februari 2016.

29 feb 2016 medlemsmote Lonesattande samtal

Medlemsmöte 29 februari

Medlemsmöte/Members’ meeting: 29 februari/29 February

(You can read the message in English below)

Saco-S-föreningen bjuder in alla medlemmar till ett medlemsmöte måndagen 29 februari, 12-13 i Multimediasalen i Växjö och Studio 2 på Västergård i Kalmar.‪

Vi kommer att få besök av vår fackliga kontaktombudsman Robert Andersson som kommer att tala om:

  • lönesättande samtal
  • ‪enskilda överenskommelser

Ta tillfället i akt och informera dig om och diskutera frågor som rör dina anställnings- och arbetsvillkor.

Vi bjuder på en enkel lunchsmörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka din anmälan till jan.andersson@lnu.se senast torsdag 25 februari kl. 13. Uppge var ni kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen utan anmälan, men vi kan inte garantera någon lunchmacka då!

‪Välkommen!

Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

‪*****************

‪In English

Saco-S invites all its members to a meeting on Monday 29 February, 12-13 in Multimediasalen in Växjö and Studio 2 at Västergård in Kalmar.

Our central ombudsman from SULF, Robert Andersson, will give information about:

  • salary setting talks
  • individual agreements

Take the chance to find out more and discuss matters relating to your employment and working conditions.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Thursday 25 February, 13.00 at the latest. Let me know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Welcome!

The Board of SACO-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

En hälsning inför helgerna

Det har varit en intensiv termin och vi ser nog alla fram emot välbehövda jul- och nyårshelger. Innan vi går på ledighet vill vi ge er lite information.

Angående arbetet med tjänsteplaner önskar vi respons på om ni har haft ett samråd runt tjänsteplanen för 2016 och om ni har godkänt er tjänsteplan. Om någon inte är nöjd med sin plan, eller inte anser sig ha någon plan, så behöver vi besked om detta så snart som möjligt; helst redan den 17 december! Arbetsgivaren har på central nivå engagerat sig för att alla planer ska lämnas in enligt det lokala avtalet, vilket innebär att de skulle ha varit inne 1 december. Därefter har vi (medlem och facklig organisation) tio dagar på oss uppmärksamma planer som vi inte är nöjda med. Det här har arbetsgivaren bestämt utan att vi har varit inblandade (förutom att vi har påtalat brister i tjänsteplaneringen på ett mer allmänt sätt). Det är naturligtvis nödvändigt att tjänstgöringsplanerna kommer in, men det är också viktigt att de har en god kvalité. Har du några funderingar kring din tjänsteplan för år 2016 ska skickar du e-post till Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se). Det går bra att inkomma med dessa även efter den 17 december.

Löneförhandlingsarbetet avslutades under oktober månad för de som inte hade lönesättande samtal, vilka fick besked om ny lön något tidigare. Vid nästa löneförhandlingsomgång kommer lönesättande samtal att vara den rådande principen för samtliga SACO-anställda. Du kan via följande länk få information om lönesättande samtal: http://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/saco_s_lonesattande-samtal_s5_1412-1.pdf Om du har genomfört lönesättande samtal under 2015 är vi tacksamma om du kan fylla i enkäten som bifogas här SACO lonesattande samtal pa LNU2015  och skicka den till Sheila Feldmanis (sheila.feldmanis@lnu.se). Vi återkommer med mer information om detta, och vi försöker besvara de frågor som ni har.

Resultat från den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2015 bör du ha fått information om. Under våren kommer det, utifrån de resultat den gav vid hand, att utvecklas handlingsplaner för de olika institutionerna/ avdelningarna vid vårt lärosäte.

Med en önskan om lugna och avkopplande helger!

Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

PS: Vid årsmötet i september valdes en ny styrelse för SACO-S-föreningen. Via följande länk når du uppgifter om den nya styrelsens ledamöter. http://saco.lnu.se/wordpress/?p=682

 

IN ENGLISH

It has been a busy term and we are all probably looking forward to a much needed Christmas and New Year break. Before going on leave, we want to give you some information.

Regarding the work with annual planning: we would like feedback on whether you have had a meeting with your boss about your plan for 2016, and whether you have accepted your plan or not. If you are not satisfied with the plan you have, or if you have no plan yet, we need to know by December 17th! It is important to have the plans in good time, but it is also important that they are of good quality. If you have any questions about your plan for 2016, please send an email to Maria Bergström (maria.bergstrom@lnu.se).

Salary Negotiations were completed during the month of October for those who did not have salary setting talks. If you had these, then you were informed about the new salary slightly earlier. As of 2016 salary setting talks will be the norm for all Saco members. You can use the following link to get information about salary setting talks: http://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/saco_s_lonesattande-samtal_s5_1412-1.pdf If you are one of our members who has had a salary setting talk this year, we would be grateful if you could fill in the questionnaire you can find here SACO lonesattande samtal pa LNU2015 and send it to Sheila Feldmanis (sheila.feldmanis@lnu.se). We will have more information about this for everyone in the coming spring term.

You should have received information about the results from the employee survey conducted in the autumn. These results will form the basis of development plans in all departments at our university to improve the working environment.

With best wishes for peaceful and relaxing holidays!

The Board of SACO-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

PS: At the annual meeting in September, a new board for the SACO-S association was elected. The following link will lead you to the minutes and information about the new board members. http://saco.lnu.se/wordpress/?p=682

Page 8 of 27« First...«678910»20...Last »