Arbetstidsavtal — Kalmar

Detta avtal är tecknat vid Högskolan i Kalmar och gäller fortfarande för personal i Kalmar tills ett nytt gemensamt avtal tecknas för Linnéuniversitetet.

Arbetstidsavtal_HiK_990715

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply