Frågor om löneförhandlingarna

En vanlig fråga just nu är vad som händer i löneförhandlingarna. Så snart vi har fått ett komplett bud från arbetsgivaren, innefattande alla avdelningar och grupper, vilket vi räknar med att ha inom kort, kommer vi att analysera detta med utgångspunkt från de enkätsvar vi har fått in och annan information. På grundval av detta arbete skapar vi vårt motbud, vilket bör kunna bli färdigt under senare delen av april.

Parterna står i nuläget långt ifrån varandra, vilket gör att medlemmarna bör bereda sig på att det kommer att ta ganska lång tid innan en slutgiltig uppgörelse kan undertecknas.

Vi påminner om att den revisionsperiod som vi nu förhandlar om är tiden 1 oktober 2010 till 30 september 2011. När ny lön är fastställd kommer den således att utbetalas retroaktivt för perioden från oktober 2010.

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply