Universitetets nybyggnadsplaner i Kalmar

Frågan om eventuella nybyggnationer för Linnéuniversitetet har varit föremål för en intensiv diskussion i pressen. Saco-föreningens vice ordförande intervjuades nyligen i Östran om detta (se länk nedan). Bland medlemmarna finns det naturligtvis många synpunkter och åsikter om allt från kostnader till arbetsmiljö och konkreta lokaliseringsplaner, så vi öppnar härmed ett forum för vidare diskussioner och kommentarer.

Vice ordf. i Östran om nybyggnadsplaner

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply