Läget i löneförhandlingarna

Dessvärre måste vi konstatera att tidigare meddelanden har varit alltför optimistiska. Linnéuniversitetet är en stor organisation och det har dröjt ända till nu innan Saco har fått ett komplett lönebud. I veckan kommer vi att träffa några av dekanerna, som kommer att ge motiveringar till sina bud. Därefter lägger Saco sitt yrkande.

Det finns med andra ord inga möjligheter att få de nya lönerna klara före semestrarna. Det är bara att beklaga detta. Tar vi väl tillvara på de erfarenheter som den första förhandlingsomgången vid Linnéuniversitetet har givit bör det dock finnas goda utsikter för att processen skall gå snabbare under kommande år.

Vi påminner om att de löner vi nu förhandlar om skall gälla från 1 oktober 2010. När förhandlingarna är avslutade kommer löneförhöjningen således att utbetalas retroaktivt.

4 Comments Post a Comment
 1. Ankie skriver:

  Vad händer rörande löneförhandlingarna?

 2. Anders skriver:

  Allt (eller i alla fall nästan allt) arbete på detta har legat nere under semesterperioden. Saco har ett yrkande i stort sett klart, men som det just nu ser ut är det troligt att avståndet mellan arbetsgivaren och facket är så stort att vi inte får det hela i hamn i tid för att de nya lönerna skall kunna komma i september.

 3. Peter skriver:

  Att de nya lönerna nu kommer bli mer än ett år försenade är ju mycket anmärkningsvärt och såvitt jag förstår ligger skulden på arbetsgivarsidan. Det är ju inte acceptabelt att det tar så lång tid och därför vore det rimligt tycker jag att arbetsgivaren avkrävs kompensation i form av generell löneökning motsvarande den räntevinst denne gör. För framtiden vore det väl lämpligt att det centrala avtalet innehåller en sådan klausul och kanska en stupstocksklausul uttryckt i datum och siffror som med ekonomiska sanktioner tvingar arbetsgivaren att träffa avtal på en viss nivå inom viss tid. Jag börjar i vilket fall tvivla på det här med ”sifferlösa” avtal.

  Kan man i detta läge avtala om en generell minimilöneökning som bottennivå för alla med en viss procentsats, vilken i så fall kan utbetalas snabbt varefter den individuella delen av löneökningarna slutförhandlas och utbetalas senare?

 4. Anders skriver:

  Detta inlägg ställer en rad frågor som inte är alldeles lätta att besvara, åtminstone inte kortfattat. Saco-S har valt en lösning utan stupstockar, procentsatser eller minimilöner i det centrala avtalet och vi har gjort på samma sätt lokalt. Vi tror att vi kan nå fram till bättre lösningar för våra medlemmar utan den typen av bindningar. Om det visar sig att vi har fel får vi ompröva detta.
  Varken vi eller arbetsgivaren skall kommentera innehållet i förhandlingarna, men i en tidigare kommentar i dag har jag rdogjort för några av omständigheterna bakom dröjsmålet.

Leave a Reply