Angående den utsända arbetsmiljöenkäten

Vi får många frågor från våra medlemmar angående den arbetsmiljöenkät som har gått ut. Detta är en enkät som arbetsgivaren ensidigt beslutat att genomföra. Den saknar ett antal relevanta och viktiga frågor och omöjliggör jämförelser med tidigare arbetsmiljöundersökningar vid Växjö universitet respektive Högskolan i Kalmar.

Varken huvudskyddsombuden eller de fackliga organisationerna har deltagit i utformandet av denna enkät.

Huvudskyddsombuden och personalorganisationerna överväger för närvarande en alternativ möjlighet till arbetsmiljöundersökning, vilket diskuterades på ett möte med huvudskyddsombud, representanter från Arbetsmiljöverket och ledningen den 16 juni.

En del medlemmar har förklarat sig vilja återkalla enkätsvar, eftersom de har lämnat dem i tron att det var en partsgemensam enkät. Detta är ingenting vi vill uppmuntra, men vi vidarebefordrar informationen att den som önskar dra tillbaka sitt enkätsvar kan kontakta Filip Stawreberg, Quicksearch, tfn 035-7100337, e-mail filip.stawreberg@quicksearch.se.

Annika Aronsson, Ordf. Fackförbundet ST

Vinko Midjich, Ordf. SEKO

Christina Nilsson, Ordf. Lärarförbundet

Mitsuru Suzuki, Ordf. Saco, huvudskyddsombud, Växjö

Margaretha Bjerker, Huvudskyddsombud, Kalmar

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply