Om löneförhandlingarna

Vi lovade i föregående utskick att hålla medlemmarna uppdaterade angående löneförhandlingarna. Vi har begärt hjälp av vårt kontaktförbund, SULF och väntar på arbetsgivarens reaktion. Förhandlingarna kommer även i fortsättningen att föras lokalt, men nu med stöd av centrala parter.

Oavsett när avtalet undertecknas kommer de nya lönerna av administrativa skäl inte att kunna betalas ut med december- eller januarilönerna.

Diskussioner om doktorandtrappan har inletts.

Vi återkommer när ny information finns att ge.

55 Comments Post a Comment
 1. Anställd skriver:

  Vad händer med förhandlingarna?
  Bör ni inte gå ut med lite information?

 2. Nisse skriver:

  Jag skulle väldigt gärna vilja höra en förklaring till hur förhandlingarna har kunnat bli så sena som 1,5 år?

  Och en avsiktsförklaring till hur man ska arbeta med att komma i fas med kommande förhandlingar.

  Personligen tycker jag det är extremt nonchalant mot oss anstälda att dra ut på förhandlingarna så här. Och nej, jag tror inte att det enbart beror på en av parterna utan båda.

  Så vad ska styrelsen göra i kommande förhandlingar för att detta inte ska ske igen?

  Eller är det bättre att gå ur facket och sköta det själv?

  • Anders skriver:

   I huvudsak hänvisar jag till mitt svar till Thom nedan. Tilläggas kan, att det är en fullständigt ohållbar situation på en arbetsplats att medarbetarna inte vet vad de har för lön – hur deras arbete värderas.

   Hur arbetsgivaren ser på den situationen får arbetsgivaren svara för. För fackets del är det glasklart: vi vill att våra medlemmar skall få sina löner så snart som möjligt (men vi måste förstås ha en rimlig överenskommelse med arbetsgivaren, något som ännu inte föreligger).

   Den medarbetare som går ur facket ställer sig ensam mot arbetsgivaren. Ett gott råd är: gör inte det! Fackets styrka är dess solidaritet.

 3. Thom Jonsson skriver:

  Som jag kommer ihåg skulle den senaste sk lönerevisionen varit klar 1 oktober 2010 och idag läsa jag 9 februari 2012 i min kalender. Varför är denna revision inte klar ännu efter 1 år och snart 4 månader? Enligt de revisioner som skett under de drygt 30 år jag varit i Växjö har snittet varit ca + 3% per revision, dvs inga stora förändringar. Varför är det så svårt att bli klara med den sk revisionen denna gång? Och vad händer med den revision som vi ännu inte hört något om alls?

  Med bästa hälsningar

  Thom

  • Anders skriver:

   Det är mycket som har gått snett i den här processen. Två förhandlingskulturer skulle smältas samman, personalchefen hade otydlig delegation, underlaget från arbetsgivaren var behäftat med felaktigheter och inkonsekvenser och ofta försenat, protokollföringen var otillfredsställande. Härtill kommer att vi bidrog med egna misstag. Förtroendet mellan parterna har lidit svår skada och efter att ha vädjat till centrala parter om hjälp har vi – efter ytterligare dröjsmål – fått bollen tillbaka lokalt. Vi har förlorat en hel del tid, men har precis fått ett bud från arbetsgivaren, som vi nu är i färd med att granska. Det är dock redan för sent för att lönerna skall bli klara att utbetalas i februari.

   Såväl arbetsgivarsidan som vi har ett intresse av att förbättra processen (detta är en fin omskrivning – Lnu:s första löneförhandlingsomgång har varit katastrofal). Vi har redan börjat använda ett nytt tekniskt system, vilket bör kunna minska – men uppenbarligen inte helt eliminera – problemen med den flora av listor som har komplicerat de pågående förhandlingarna.

   Tillit är ett baskapital i relationen mellan arbetsgivare och personalorganisationer vid en arbetsplats. Den tar tid att bygga upp och måste vårdas omsorgsfullt.

 4. Undrande? skriver:

  HEJ!

  Det var ju ett tag sedan ni fick ett lönebud från arbetsgivaren…
  Har ni tagit ställning till detta?

  • Anders skriver:

   Hej! Ja, vi har tagit ställning till det senaste budet från Arbetsgivaren och lämnat vårt svar den 27 februari. Nu väntar vi på arbetsgivarens svar. Se i övrigt mitt svar till Maria nedan!

 5. Peter skriver:

  Vi som varit pappa eller mamma lediga under tiden, har fått våra procent från FK på den gamla lönen och de kan inte kompensera för detta, kommer facket göra det ??

 6. Ankie skriver:

  Nu har det gått mer än en månad sedan den senaste informationen om löneförhandlingarna. Går processen framåt? Finns det överhuvudtaget någon rimlig chans att en överenskommelse ska komma till stånd innan april månads löneutbetalningar? Linnéuniversitetet lider redan av kompetensflykt då medarbetare söker sig till andra lärosäten. Att lönefrågan inte kommer till ett avslut förbättrar knappast den situationen. Förtroendet för den fackliga organisationen från medlemmarna riskerar också att få sig en kraftig törn av detta. Tydlig och kontinuerlig information borde rimligtvis vara en naturlig del i processen oavsett om processen går framåt eller ej.

  • Anders skriver:

   Saco-S lämnade ett yrkande till arbetsgivaren för drygt två veckor sedan. Arbetsgivaren har jobbat med detta yrkande och vi kan sannolikt vänta oss ett svar inom kort. Därefter vidtar förhandlingar. Det rör sig om väldigt många individer och det finns inga potter eller procentsatser, som det gjorde när vi förhandlade med den gamla RALS:en, så det är väldigt mycket vi måste komma överens om. Utsikterna att det kan bli klart i april kan jag inte uttala mig om innan vi har sett arbetsgivarens svar.

 7. Andreas skriver:

  … Och hur går det med doktorandstegen?

  • Anders skriver:

   Det undrar faktiskt vi också. Vi har tillsammans med OFR lämnat ett förslag till arbetsgivaren den 13 januari, men inte fått några reaktioner på det. Det är möjligt att arbetsgivaren anser att Saco:s förhandlingar måste klaras av först.
   Anders

 8. OM skriver:

  Likt en tidigare kommentar undrar jag om det är bättre sköta det hela själv utan fackets ”hjälp”. Jag betalar över 200 kr per månad för detta ”nöje”. Kommer min löneökning efter ett och ett halvt års ”förhandlande” att bli något annat än vad den brukar bli? Vi medlemmar fyller i enkäter som underlag till läneförhandlingar. Vad händer med dessa? Jag har aldrig fått återkoppling från SACO. Är det ens lönt fylla i dessa? Får jag något ”extra” påslag en gång så får jag stå tillbaka nästa gång när kollegorna ska ifatt. Vardagen står inte stilla. Medlemmar tvingas gång på gång t.ex. ta nya arbetsuppgifter men det är omöjligt se kopplingen mellan lönesamtal och lönesättning och arbetssituation när det håller på så här. Hela processen är rent av löjeväckande och jag undrar hur stort ansvar som SACO egentligen har. Förklaringar som kommer är inte värda mycket. ”Två förhandlingskulturer skulle smältas samman” Det kom väl inte som en överraskning? Fusionen var beslutat faktum redan 2009 och kan väl inte ha undgått facken. Borde ni inte redan då lagt upp riktlinjer för ”fusionen” av löneförhandlingar? ”Underlaget från arbetsgivaren var behäftat med felaktigheter och inkonsekvenser och ofta försenat” Är det medvetna fel och förhalningar från ledningen vid LNU eller bara personal utan rätt kompetens som arbetar med det hela? Hur svårt kan det vara med rätt underlag? Någonstans finns väl en rimlig slutgräns då facket måste göra något kraftfullt. Eller kan offentlig arbetsgivare förhala löneförhandling hur länge som helst? Både denna löneförhandling och rektors personliga prestigeprojekt om organisationen är ett tydligt test av fackens förmåga att agera. De avgör om jag har något förtroende kvar för SACO till hösten.

  • Anders skriver:

   Ju mer både arbetsgivaren och Saco vet om en enskild, desto bättre är chanserna att få en god löneutveckling. Därför bör man både hörsamma arbetsgivarens kallelser till medarbetarsamtal och svara på de enkäter facket skickar ut.
   Som medlem i facket har man stöd i fackets kollektiva styrka. Jag rekommenderar ingen att ställa sig utanför.
   Jag beklagar att du inte tycker att de förklaringar vi har givit förklarar så mycket, men mycket mer kan vi inte säga utan att äventyra förhandlingssekretessen.

   • Trött skriver:

    Spännande… Jag har blivit kallad på ett (1!) medarbetassamtal under mina 11 år på vxu-lnu…

    • Anders skriver:

     Hej, det du säger är inte förenligt med Lnu:s policy. Kallelserna kan i och för sig se ut på litet olika sätt, men jag tror aldrig jag har träffat någon företrädare för arbetsgivarsidan som inte i alla fall hävdar att de har kallat sina medarbtetare. Sedan kanske det finns oklarheter på enstaka avdelningar eller institutioner om vem som har personalansvaret för vissa medarbetare. Kontakta oss och/eller personalavdlningen så att vi får reda ut detta.

 9. Anställd skriver:

  Hej
  Borde det inte finnas någon form av sista datum då förhandlingen mellan arbetsgivare och fack måste vra klar. Som det är nu kan det pågå hur länge som helst vilket väcker stor irritation. Som flera andra har skrivit vore det skönt att veta att nästa förhandling från 1 oktober 2010 kan vara klar till sommaren tex…

  • Anders skriver:

   Dessa frågor är vad som upptar styrelsen just nu. Vi söker även stöd från vårt kontaktförbund SULF. Se i övrigt vårt svar till Maria nedan.

 10. Peter skriver:

  Kloka och nyanserade ord från Anders. Men nu är tiden för nyanser passerad enligt min mening. Allt annat än ett avtalsslut i tid för utbetalning i april är otillständigt oavsett vilken part som är mest skyldig till den extrema tidsutdräkten. Så här kan vi inte ha det längre. Det som hänt (eller snarare inte hänt) på Linné måste föranleda en omvärdering av avtalsmodellen centralt på Saco. Det lokala facket måste få möjlighet att sätt kraft bakom orden genom någon form av sanktion mot trilskande och senfärdig arbetsgivare. Alternativt någon form av stubstocksklausul och/eller centralt förhandlade minimilönehöjningar. Varför bollade de centrala parterna tillbaka till de lokala? Svek oss centrala SACO när vi som bäst behövde dem? / Peter

  • Anders skriver:

   Hej och nej, Saco via vårt kontaktförbund SULF svek inte, men Arbetsgivarverket ansåg inte att möjligheterna var uttömda lokalt. Enligt avtalet måste båda lokala parter vara överens om att ta hjälp av centrala parter för att detta skall bli av. Nu har vi ju också verkligen lokala förhandlingar på gång, så det går ju faktiskt, men tyvärr hann det gå dyrbar tid innan vi fick klart för oss vad som var svaret från de centrala parterna.

 11. Mats skriver:

  När är lönerna klara för perioden okt2010 till okt2011?

 12. Ove skriver:

  Varför skall jag vara med i facket?

  Jag gick med i facket (Sjöfolksförbundet) redan som 16-åring. Efter avlagd sjökaptensexamen gick jag över till SFBF för jag har alltid trott på solidaritet och att facken är till för medlemmarnas bästa. Nu börjar jag tvivla. Medlemmar i ett LO-förbund hade aldrig accepterat att en lönerevision tillåts pågå i över ETT och ETT HALVT ÅR utan att aktiva åtgärder hade vidtagits. De som inte tillhör någon facklig organisation har fått sina lönepåslag för länge sedan. Visserligen är det de löner som prefekterna har föreslagit men vad spelar det för roll. SULF har inte på något sätt stärkt min lön under de år jag har varit anställd vid Sjöfartshögskolan. Nästa lönerevision, som borde ha börjat under 2011 så att nya löner kunde börja betalats ut från och med den 1/10 2011, kommer jag troligen inte att se röken av eftersom jag går i pension om två år.

  Jag har aldrig under de mer än 50 år som jag tillhört en facklig organisation begärt hjälp eller stöd i personliga frågor utom då jag förra året ansåg att vår arbetsgivare vidtagit en otillåten kvittning på min lön i september 2011 och vad har hänt där? INGENTING

  MVH

  Ove Öving

  Lektor vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

  • Anders skriver:

   När det gäller betydelsen av medlemsskap i facket hänvisar jag till mitt svar till OM ovan.
   När det gäller det andra ärendet ligger det nu hos personalchefen för beslut.

 13. Maria skriver:

  Jag instämmer med tidigare talare om att det är oacceptabelt att hålla på så här. Min gissning är att det inte kommer att hända något till aprillönen och det är väl ytterst tveksamt om det händer något i maj heller. Alla som känner till den akademiska verksamheten vet att det är stendött under sommarmånaderna vilket i praktiken skulle innebära att förhandlingar återupptas tidigast i september. Då pratar vi om två års försening och en annan revision som inte ens påbörjats trots att den borde vara klar. Eller är det inte så? Orimligt är bara förnamnet. Dessutom kommer det alldeles för lite information om läget i förhandlingarna, vilket spär på irritationen ytterligare.

  • Anders skriver:

   Maria, läget är nu det som jag skrev i gårdagens utskick: Arbetsgivaren har utlovat ett samlat svar på vårt yrkande från den 27 februari och arbetar enligt uppgift fortfarande på detta. Eftersom det ännu inte har kommit kommer de nya lönerna inte att bli klara innevarande månad.
   Som jag svarade OM ovan ger vi så mycket information vi kan utan att skada förhandlingssekretessen.

   • Peter skriver:

    Lönerna måste helt enkelt bli klara före sommaren, d.v.s. utbetalas med majlönen. Annars söker jag nytt jobb trots att jag gillar mitt arbete som lärare. Jag är ju inte ensam om att ha tröttnat på Linnéuniversitetet som arbetsgivare. Hoppas ni framför detta till arbetsgivaren. Är man medveten om att universitetet får dåligt rykte om detta fortsätter? Har facket begärt någon förklaring till den senast tidsutdräkten? Vilka påtryckningar har gjorts under mars/april mot arbetsgivaren? Vilka åtgärder avser facket att vidta m.a.a. arbetsgivarens arrogans genom att ta flera veckor på sig i det här läget? Finns det någon legal ”stridsåtgärd” som kan vidtas inom ramen för fredsplikten? Kan facket t.ex. vägra att medverka i andra sammanhang intill ett löneavtal är klart? Det är uppenbart att något som svider för arbetsgivaren måste göras! / Peter

    • Ankie skriver:

     Peter är knappast ensam om att känna på detta sätt. Linnéuniversitetet har redan problem med lärarflykt och dessa problem blir inte mindre av att arbetsgivaren framstår som respektlös gentemot sina anställda.

     • Anders skriver:

      Svar till Ankie och Peter:
      Tack för era inlägg! Styrelsen och hela föreningen delar er frustration över att löneförhandlingarna drar ut på tiden på det här sättet. Nu har vi dock fått besked om att budet är att vänta inom mycket kort.

 14. Medlem=( skriver:

  Anders: ska man tolka ditt svar, att vi får vår välförtjänta och numera mycket gamla löneuppräkning med aprillönen??

 15. En tidigare anställd skriver:

  Vad händer med lönerna?

  • Anders skriver:

   Som framgår av tidigare komentarer fick vi nyligen ett svar från arbetsgivaren på vårt yrkande från slutet av februari. Vi har analyserat arbetsgivarens svar och haft ett första möte med arbetsgivaren om detta. Nya möten följer under andra veckan i maj.

 16. Nisse skriver:

  Hur är det nu? Det som förhandlas nu, är det enbart den höjning som skulle skett hösten 2010?
  Eller tar man ett helhetsgrepp och tar både hösten 2010 och hösten 2011 samtidigt?

  Eller blir det som vanligt kaka av det och allt slutar i att vi får en uppräkning för hösten 2010 och sedan vidtar lika långa förhandlingar om uppräkningen hösten 2011. Är vi ikapp en sådär 2025, tror ni!

  • Anders skriver:

   Den pågående förhandlingen rör revisionsperioden 1/10 2010-30/9 2011. Att utöka revisionsperioden under pågående förhandling låter sig i praktiken inte göras. Vi siktar nu på att få detta avtal i hamn. Därefter vidtar arbetet med nästa period.
   Arbetsgivarsidan och facket är naturligtvis inställda på att undanröja så mycket som möjligt av de problem som har orsakat förseningarna innan vi börjar nästa förhandlingsomgång. Är vi i förväg överens om rutiner och tidsschema, om hur underlaget skall vara strukturerat och om hur protokoll skall föras kommer effektiviteten att ökas väsentligt.

 17. Johan skriver:

  Vad händer med lönerna? Vad hände under senaste mötet? Kommer lönerna i Juni? Hade varit trevligt om det kunde ske innan nästa revision i oktober, man börjar bli ganska bitter nu.

 18. Marie skriver:

  Nu är vi framme vid den 23 maj och under andra veckan i maj skulle nästa möte kring löneförhandlingarna äga rum så vad har hänt och vad händer?

  • Anders skriver:

   Det blev inget möte, dessvärre, men förhandlingarna pågår dagligen, i syfte att få ett avtal klart inom en vecka.

 19. Besviken anställd skriver:

  Vad är det som händer med min och alla andras lön? Ska oktober 2012 också passera utan att vi har något avtal? Vi får ingen som helst infomration från vare sig er eller arbetsgivaren vilket är under all kritik. Den enda infomration ni skickar ut är att ni inte kan ge någon information på grund av sekretessen. Jag får mer information från ST än det fackförbund som ska vara min representant. Just nu inväntar jag bara att avtalet skall bli klart så att jag kan byta fackförbund med omedelbar verkan (och jag är väl medveten att ni inte är den enda parten i den här förhandlingen). För mig är det helt ofattbart hur man fortsättningsvis kan fokusera på arbetet med organisationsförändringen i det här skedet. Att lösa löneförhandlinen borde vara A och O för så väl arbetsgivaren samt facket. Jag förutsätter att den retoraktiva lönen från avtalet som gick ut 2010 kommer att finnas på våra konton innan semestern. Några fler ursäkter om uppskjutningar kommer inte att accepteras och lojaliteten från oss arbetstagare är nog bortblåst nu!

  • Anders skriver:

   Det är inte så mycket för mig att tillägga till detta, annat än att vi räknar med att göra ett utskick i morgon (1 juni).

 20. Håkan skriver:

  Ett trist rekord…vi är nu i ett läge där lönerevisionen är fördröjd 20 månader – och några signaler om att avtalet är i hamn innan sommaren har inte kommit.
  Förväntningarna, från medlemmar/arbetstagare, på att parterna tar ansvar för att avsluta förhandlingarna är – det kan vi utgå ifrån – mycket höga.

 21. Johan skriver:

  Skrev en kommentar för 8 dagar sedan och har fortfarande inte fått något svar, vad händer? Det är löjeväckande hur lite ni informerar era medlemmar om vad som händer. Kommer vi få lönerna innan semestern eller ska vi vara tvungna att vänta till nästa revision så att vi har 3 löneförhöjningar som väntar?

  • Anders skriver:

   Ursäkta att du har fått vänta, vi har inte hunnit se över inkommande kommentarer på ett tag och vi är medvetna om att vi ligger efter med informationen, men vi har prioriterat att få förhandlingarna klara. Nytt utskick kommer i morgon (1 juni).

 22. En tidigare anställd skriver:

  Nytt utskick? När kommer det?

 23. Peter skriver:

  Arbetsgivaren har igår (eller möjligen i förrgår) på internwebben givit en mycket kortfattad information om det träffade avtalet. I denna information fanns ingen uppgift om t.ex. genomsnittlig procentuell nivå eller datum för beräkning av retroaktivitet. Redan förra veckan spreds dock informella uppgifter om detta, vilka kommit mig till del via en ST-medlem. Idag är det onsdag och fortfarande har jag ingen information från SACO om innehållet i avtalet. Det är nog dags för det nu! / Peter

  • Anders skriver:

   Det är ett riktigt påpekande, Peter! Löneförhandlingarna har tryckt allt normalt arbete framför sig och trots att jag fick uppdraget av styrelsen i måndags har jag inte åstadkommit ett utskick förrän nu.
   Procentsatser är ingenting vi förhandlar om längre, sedan vi fick det nya centrala avtalet RALS-T. Förhandlingarna handlar om varje enskild medlems lön, vilket är ett av skälen till att de har dragit ut på tiden (vi tror oss dock kunna arbeta mycket fortare i framtiden, genom att både vi och arbetsgivaren förbättrar rutinerna).
   Innehållet i avtalet är ingenting annat än detta: en lång lista på samtliga medlemmars löner.
   Retroaktiviteten gäller från och med revisionstidpunkten 1/10 2010.
   Hälsningar från Anders

 24. Andreas skriver:

  Hur ser tidsplanen ut för doktorandernas del?

  • Anders skriver:

   Personalorganisationerna lämnade sitt yrkande i januari. Arbetsgivaren har ännu inte svarat, antagligen därför att man ville att RALS-avtalet skulle bli klart först. Jag har ingen yttrligare information i dagsläget.

 25. En tidigare anställd skriver:

  Hej Anders
  Hur löser ni detta med tidigare anställda som inte ar kvar LNU-mail osv. Hur får vi information?

  • Anders skriver:

   Hej, denna sida är vårt bästa svar på frågan. Vi kan knappast hålla fler register – det är svårt nog att hålla en e-postlista uppdaterad.

 26. Andreas skriver:

  Hej, hur ser nu läget ut i löneförhandlingarna för oss doktorander? Hur ser tidsplanen ut för när ett avtal kan vara klart även för vår del?

  Mvh
  Andreas

  • Anders skriver:

   Hej Andreas! Det har äntligen börjat hända något. Det länge emotsedda svaret från arbetsgivaren har kommit. Vi är dock inte framme vid något avtal än.

Leave a Reply