Personalorganisationerna om organisationsdiskussionen

I bifogade protokoll finner ni personalorganisationernas (Sacos, OFR:s och SEKO:s) gemensamma kommentar till de principer för Linnéuniversitetetets organisation som universitetsstyrelsen har att ta ställning till i dag, den 8 december.

MBL-protokoll inför US – 2011-12-08

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply