Saco:s remissvar rörande föreslagna förändringar av Lnu:s organisation

Följande länk går till Saco:s remissvar på dokumenten Förslag på Lnu:s organisation och Diskussionsunderlag: Lnu:s organisation av verksamhetsstödet:

Saco-S_om_Lnu-organisation120305

För styrelsen,

Anders Fröjmark

5 Comments Post a Comment
 1. Percy Bergman skriver:

  Jag håller med i mycket av det som ni skriver i ert remissvar. Min egen erfarenhet vid Lnu VXU och Hiv sedan 1986 är att det alltid funnits en stark entreprenörsanda tack vare delegerade beslutsorgnisationer. Jag är rädd att vår utbildningsproduktion vid lnu kommer att begränsas i gällande förslag. Dessutom håller jag med om att det är svagt att ingen konsekvensberäkning av ekonomi har gjorts.

  Med vänlig hälsning,

  Percy Bergman

 2. David Richardson skriver:

  Vilket utomordentligt bra dokument!

  Själv begriper jag inte hur en styrelseledamot kunde läsa detta och sedan rösta *för* rektorns planer.

 3. Anna Greek skriver:

  Jag instämmer i svaret, men skulle vilja att man tillägger att det i den nuvarande organisationen bevisligen finns institutioner som fungerar utmärkt, där det finns en väl upparbetad vana vid och glädje i att samarbeta över ämnesgränserna i kurser, program och för att samla kompetens för examensrättigheter (SOL och KV så långt jag känner till). Dessa två institutioner är samtidigt bland dem som har lägst studentpeng och därför är extra sårbara för uppsplittring i mindre enheter där starka ämnen inte skulle kunna bära de svaga. Det finns således fler starka skäl att inte belasta dessa institutioner med genomgripande organisationsförändringar, utan i stället nöja sig med att se på vilka mindre förbättringar som kan behöva göras.

 4. jens Cavallin skriver:

  jag håller inte med alls om remissvaret – det är allmänt gnälligt och missar att den organisation som i all hast sattes upp för Lnu var missanpassad för en hel del av verksamheten och att snabba och flexibla förändringar är välkomna. Storinstitutionerna är många gånger rena monster och missar närheten mellan ämnen, forskningsprojekt och undervisningsinriktning och förnyelse och innebär tungrodd administration i stället för effektiviseringar. En betyligt rörligare organisation – där exempelvis temaforskning, ämnesöverskridande grundutbildningsprogram får plats – skulle antagligen gynna Lnu och, kanske, ge en viss realism åt de tyvärr alltför skrytsamma floskler som nu närmast kastar ett löjets skimmer över vårt yngsta universitet. Jag kan inte se att kollegialitet gynnas mer av jättelika institutioner, tvärtom.

  • Anders skriver:

   Ledsen att svaret har dröjt, Jens!
   Erfarenheterna av dagens organisation varierar naturligtvis och det är känt att det gnisslar på en del håll. Vidare är det svårt att skapa en enhetlig organisation med tanke på att både ämnenas storlek och ekonomiska förutsättningar är så variabla. Jämför exempelvis jätteämnet företagsekonomi med filosofi, som har en ämnesföreträdare.
   Saco-styrelsen hävdar att medarbetarna måste göras delaktiga i förändringsprocesser för att de skall bli lyckosamma. Vi hävdar vidare att man måste utgå från verksamhetens behov. Jag utgår från att det inte är de punkterna i remissvaret du vänder dig emot.
   Hur funktionella dagens institutioner är och vad som kan göras för att de skall fungera (ännu) bättre finns det olika uppfattningar om, men hur många organisationer kan sägas ha visat sin fulla potential efter bara drygt två år? Att göra stora organisationsförändringar kostar väldigt mycket, inte bara rent pekunjärt utan också i fråga om arbetsmiljö och uppbromsning av den pågående verksamheten. Finns det uppenbara skäl att genomföra dem så får man ta de kostnaderna (som delvis kan reduceras med ett gediget förankringsarbete), men vi har inte sett särskilt övertygande argument hittills.
   Jag vet inte vad det är du har sett i de förslag som har kommit på bordet, som gör att du tror att den föreslagna organisationen skulle bli bättre i de avseenden du nämner.

Leave a Reply