Lnu-organisationen i Uppsaladebatt

Autonomireformen har, mot mångas förhoppningar, lett till minskad kollegialitet och ökad maktkoncentration till universitetsledningarna vid många lärosäten. Linnéuniversitetet är ett av de exempel som tas upp av tre välrenommerade statsvetare vid Uppsala universitet i en debattartikel i Upsala Nya Tidning  den 3 januari. Läs artikeln via denna länk.

Den skrivelse av 41 professorer som nämns i artikeln har tidigare publicerats på denna sajt under ”Aktualiteter” den 3 april.

Debattartikeln i UNT kommenterades på ledarsidan i Barometern den 4 januari under rubriken ”Fel linje för Linné”.

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply