Lärarnas kvälls- och helgtjänstgöring

Frågan om lönetillägg vid lärares kvälls- och helgtjänstgöring, som i de gamla arbetstidsavtalen för lärare vid HiK resp. Vxu behandlades i §§ 9 resp. 11, har ej reglerats i det nya arbetstidsavtal för Lnu som inom kort kommer att implementeras. Frågan lyftes i dag (29 jan.) av personalorganisationerna i ett möte med rektor. Arbetsgivaren och personalorganisationerna kommer att behandla frågan i ett särskilt möte på en ännu ej fastställd dag under februari månad.

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply