Rapport från Sacos medlemsmöte, kl 12-13 den 26 mars 2013

Rapport från Sacos medlemsmöte, kl 12-13 den 26 mars 2013

Mötet, som hölls med hjälp av en icke helt störningsfri uppkoppling mellan Växjö och Kalmar, samlade runt 70 personer.

Mötets syfte var att informera om läget bl a i lönerörelsen samt att fånga upp medlemmarnas frågor och funderingar.

Efter inledande ord av vice ordförande Sheila Feldmanis samt lite grundläggande information om Saco-förbunden SULF och DIK, som har lokal verksamhet vid Lnu, ställde mötets deltagare ett antal olika frågor kring lönerörelsen.

Ordförande Anders Fröjmark och Sheila Feldmanis berättade bl a att:

– Saco-medlemmarna har en löneförhöjning att se fram emot, men förhandlingarna är ännu ej avslutade

– OFR, som redan är klara, utgår från ett centralt avtal med en annan konstruktion än Sacos

– Saco-lönerna knappast lär bli klara för utbetalning med aprillönen – det är en bit kvar

– det här avtalet gäller perioden okt 2012 – sep 2013

– nästa lönerörelse går igång så snart denna är i hamn och de nödvändiga analyserna (lönekartläggning m m ) är gjorda.

Vidare fick vi veta att arbetsgivaren är missnöjd med det nuvarande sättet att förhandla löner på och att en ny modell, som bygger på s k lönesättande samtal med chef är beslutad centralt (Saco-S) och ska införas på Kommunikationsavdelningen först, vilket kan ge viktiga erfarenheter för resten av universitetet.

Efter en medlemsfråga om Sacos roll när det gäller lärares förändrade arbetsförhållanden – minskat administrativt stöd ger ökad arbetsbörda – informerades det översiktligt om det nya arbetstidsavtalet för lärare, som redan är underskrivet.

Avtalet skulle ha implementeras ”partsgemensamt”, men en del information – i vissa fall helt felaktig – verkar redan ha läckt ut via prefekterna så följande gäller:

-kurs- och forskningsadministation ingår nu i den timtilldelning man fått, men möten/administration utöver ger rätt till extratimmar

-lärare måste inte vara på arbetsplatsen 8-17 om inte arbetet uttryckligen kräver detta

-den tidigare standardtilldelningen faktor 4 för en föreläsning ersätts med ett ”spann” 1-7 beroende på vad saken gäller.

Under mötets andra del diskuterades omorganisationen.

En medlem efterfrågade konsekvensanalys och kostnadsanalys för den nya organisationen.

En annan undrade om det fanns någon analys av den gamla organisationen, som den nya ska vara bättre än, samt om det finns några planer på uppföljningar och analyser nu – för att förhindra att misstag inte rättas till i tid:

– Verksamheten fungerar mycket dåligt och organisationen har inte råd med en krasch..

Linnéuniversitetet har, enligt ytterligare en medlem, lämnat universitetets gamla och väl beprövade modell (kollegial styrning och beredning) för en modell byggd på beslutsmaktskoncentration, enkelriktad monolog och tjänstemannaberedning.

Koncentrationen till dekanerna, utan möjligheter för dem att delegera, medför stora risker för överbelastning och fel på den nivån – och för vanmakt och arbetsmiljöproblem i resten av organisationen.

Organisationen behöver samarbetsavtal och organ som tar tillvara medlemmarnas intressen i vardagen och det nya läget på Linné gör att facket behöver ta en ny roll.

Men för detta behövs fler engagerade och aktiva medlemmar, enbart styrelsen förslår inte. T ex är det nu mycket viktigt att vi kan få fram fler skyddsombud. Arbetsmiljölagstiftningen är stark och kan inte ignoreras av arbetsgivaren.

Mötet avslutades med några ord om en ny medarbetarenkät som ska skickas ut i höst. Enkäten sköts av en extern konsult och facket och arbetsgivaren diskuterar nu vilka frågor som ska läggas till utöver standardformuläret.

Minnesanteckningar: Eva Lundberg

5 Comments Post a Comment
 1. Johan skriver:

  Hej, undrar bara hur löneförhandlingarna går, står det still eller närmar det sig ett slut?

  • Anders skriver:

   Hej, just nu ligger bollen hos arbetsgivaren. De har fått vårt yrkande och går igenom det. Sedan lär vi kallas till nya förhandlingar. Som vi sade på mötet är möjligheten för nya löner i april i princip redan passerad.

 2. Frank skriver:

  Tack för infon, bra med sådan sammanfattning. Ett par reflektioner

  – Bra att tim-tilldelningen bredda från 4 till 1-7 h. Såklart är det korkat att man får 4 h ersättning om man håller nåt för n:te gången. Och det är fjuttigt med 4 h om man håller nåt för första gången. Men! Detta betyder även att det byggs in ett eventuellt system av fördyrning/rabatt i systemet. Dvs det kan ju kanske leda till att erfarna (=billigare) lärare används på kurser framom nya och eventuellt dyrare. Det öppnar hursomhelst upp systemet och kan få negativa konsekvenser med.

  – Det stod ”lärare måste inte vara på arbetsplatsen 8-17 om inte arbetet uttryckligen kräver detta”. Jag undrar varför detta tagits upp, och på vems initiativ? Dvs har nån föreslagit att det ska vara närvaroplikt eller nåt sånt? (8-17 är ju 9 timmar dessutom). Hoppas verkligen att detta bara var ett litet ryck och att det inte ligger nåt som spökar i bakgrunden. Med närvaroplikt skulle ett system av misstänksamhet och ”vaktande” skapas. Samt att arbetets attraktionskraft/förmån försvinna.

  • Anders skriver:

   Tack för kommentaren! Talet om närvaroplikt 8-17 var naturligtvis en överdrift, men en del medlemmar hade uppfattat signaler från arbetsgivarhåll om att det nya avtalet skulle innebära en ökad närvaroplikt för lärarna, så vi ville stämma i bäcken på den punkten.

 3. Anki skriver:

  Något nytt om lönerna?

Leave a Reply