SULF-föreningen vid Linnéuniversitetet

SULF-föreningen vid Linnéuniversitetet bildades 2010 och har idag ca 560 medlemmar.

Föreningens mål är att tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen, driva frågor om anställningsförhållanden, yrkesutövning och utvecklingsmöjligheter. SULF-föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning som i sin tur ger en positiv samhällsutveckling.

Flera av SULF-föreningens medlemmar arbetar mycket aktivt i Saco-S-föreningens styrelse och deltar regelbundet i olika förhandlingar som berör lön, arbetsförhållanden och anställningsvillkor.

Styrelsen består 2013−2014 av följande medlemmar:

Ordförande:     Anders Fröjmark, Institutionen för kulturvetenskaper, Kalmar

Ledamöter:
Sheila Feldmanis, Institutionen för språk, Växjö
Eva Lundberg, Institutionen för medier och journalistik, Växjö
Ulf Rosén, Fakultetskansliet för teknik, Växjö
Ann-Christin Torpsten, Institutionen för pedagogik, Kalmar

Suppleanter:
Maria Bergström, Institutionen för kemi och biomedicin, Kalmar
Viktorija Kalonaityte, Institutionen för organisation och entreprenörskap, Växjö
Mats Larsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Kalmar
Magnus Mårtensson, Institutionen för socialt arbete, Växjö
Karina Petersson (doktorandrepresentant), Institutionen för samhällsstudier, Växjö

Om du som SULF-medlem behöver komma i kontakt med SULF-föreningen vid Linnéuniversitetet kontakta vice ordförande Anders Fröjmark 070 8897029 eller 0480 446135

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply