Saco.lnu.se flyttas till nyare maskin

Vi har fått besked om att Saco.lnu.se flyttas till en nyare maskin på IT-avdelningen. Flytten kommer troligen att ske i början av vecka 39. Förmodligen kommer du inte att märka något, möjligen kan det bli ett kortare avbrott. Adressen saco.lnu.se behåller vi förstås.

Skulle du uppleva ett längre avbrott kan det vara en bra idé att du startar om din dator och försöker igen eftersom din dator kanske har uppgifter om den gamla sajten lagrade. Fungerar det inte efter det heller, är det dags att kontakta Servicedesk.

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply