Karolinska institutet toppar svarta listan över tidsbegränsat anställda

Idag släpps SULF:s skuggrapport, samtidigt som Universitetskanslersämbetets årsrapport 2014, med kompletterande information om tidsbegränsade anställningar vid svenska högskolor och universitet 2014.  I skuggrapportens svarta lista kan man se var man jobbar mest osäkert vid statliga svenska universitet: Karolinska institutet toppar svarta listan igen – ungefär varannan i den  forskande och undervisande personalen är tidsbegränsat anställd på Karolinska institutet. Andra lärosäten som har stor andel tidsbegränsat anställda är Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet och Stockholms universitet.

SULF publicerar för andra året i rad statistik över andelen tidsbegränsade anställningar på landets lärosäten. Statistiken som redovisas i rapporten kommer direkt från SCB.
– Jag hade inte kunnat drömma om det genomslag den rapport som SULF publicerade inför Almedalen 2013 skulle få. Det nya grepp som vi tog då var att välja att redovisa SCB:s statistik över andelen tidsbegränsat anställda i akademin uppdelat per lärosäte. Även om de övergripande siffrorna, att en tredjedel av universitetslärare och forskare var visstidsanställda, var kända sedan tidigare, visade det sig att inte ens lärosätena själva visste om hur höga andelar de hade. Vi anser att denna statistik borde vara självklar i Universitetskanslersämbetets årsrapport och tillgänglig för allmänheten – det är därför SULF tagit fram denna skuggrapport, säger SULF:s förbundsordförande Mats Ericson.

Läs hela rapporten och interaktiv, sökbar statistik per lärosäte på www.sulf.se/siffrornasomsaknas

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply