Trevlig sommar!

Slutet av terminen har inte inneburit en långsam avtrappning för den fackliga verksamheten. Vi arbetar för fullt med lönerevisionen, med individärenden, med mbl-förhandlignar och allehanda frågor som hamnar på vårt bord. Även centralt har det arbetats flitigt och förra veckan kom nyheten om att parterna har träffat ett nytt omställningsavtal och ett nytt avtal om lokala omställningsmedel:

http://saco-s.se/CONTAINER-NYHETER/Information-om-overenskommelser-rorande-omstallning/

Sheila Feldmanis har semester fr o m idag, åter 28 juli. Maria Bergström har semester 7 juli – 11 augusti.

Sacostyrelsen vid Linnéuniversitetet vill önska alla medlemmar en skön och avkopplande sommar.

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply