Hur ska forskningen finansieras?

Idag finansieras 45% av forskningen vid universitet och högskolor via anslag direkt till lärosätet. Forskarna förväntas alltså dra in mer än hälften av sina resurser externt. Det kan diskuteras om konkurrens om externa medel är det mest effektiva sättet att skapa innovativ forskning. Andra länder med en erkänt produktiv forskning har en andel runt 60% som finansieras med fasta resurser från staten. Utvecklingen i Sverige verkar dock gå mot ökad konkurrens. Vetenskapsrådet föreslår att forskningsmedel i framtiden ska fördelas baserat på granskning av alla Sveriges lärosäten (peer review) vart sjätte år. Det nya systemt kallat FOKUS ska prövas från och med 2016. Vetenskapsrådet beskriver sitt förslag i DN (läs här) och SULF har gett en kritisk replik (läs här).

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply