Saco-S årsmöte 22 september / AGM 22 September

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte tisdagen den 22 september 2015 kl. 17:00 – 19.00.

Dagordningen, Verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag till ny styrelse finns i dokumenten nedan.

Saco members are hereby called to the AGM on 22 September 2015, 5-7 pm.

See below for the agenda, annual report and nominating committee’s candidates for the board 2015-2016.  Unfortunately the documents are in Swedish only.

Saco arsmote 150922 kallelse

Valberedning_Saco-S_Linne 2015

Saco_verksamhetsberattelse_2014-2015

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply