Inför hörande av rektorskandidater / New rektor

Till alla medlemmar i Saco-S vid Linnéuniversitetet

(Information in English will follow below)

Information om processen för rektorsrekryteringen finns på Medarbetare:  https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/rektorsprocessen/

Som framgår av webben kommer hörande av de tre kandidaterna att ske på onsdag (12/4). Personalorganisationerna kommer att intervjua kandidaterna samma dag, vilket tyvärr inte framgår av informationen. Vi kommer framförallt att ställa frågor som rör arbetsmiljö, medbestämmande och kandidaternas syn på ledarskap. Kontakta oss om du har information som kan vara värdefull.

Hälsningar

Jan Andersson, Ordförande

Maria Bergström, Vice ordförande

 

Saco-S, Linnéuniversitetet

Information on the process for recruitment is on Employees: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/rektorsprocessen/

As seen on the web, the hearing of the three candidates will take place on Wednesday (12/4). The unions will interview the candidates on the same day, which unfortunately is not clear from the web information. We will primarily ask questions related to work environment, labor participation and the candidates’ views on leadership. Contact us if you have information that may be useful.

 

Greetings

Saco-S, Linnéuniversitetet

Jan Andersson, Chair

Maria Bergström, Vice chair

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply